Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

På FN-dagen, den 24 oktober 2019 höll fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt och direktör för Ålands fredsinstitut ett lunchseminarium i Mariehamn med rubriken "Hybridhot – hur påverkar de Ålands demilitarisering och neutralisering?"

Då lyfte hon bland annat fram att Ålands demilitarisering och neutralisering kan fungera som ett fredsfrämjande exempel också virtuellt.

"Internet och kommunikationsteknologin är för de flesta av oss en sfär för kontakt, kunskap, handel och yttrandefrihet. De är, tyvärr, också ett fält där supermakterna nu konfronteras och där det pågår en militarisering. Civila och militära verktyg, aktörer och mål sammanblandas ofta i den processen. Vi har nu behov av nya normer som reglerar cybersfären, främjar tillit och förtroendeskapande och som säkrar att civila mål hålls utanför konfrontationerna. FN-stadgans regler gäller även virtuellt men, jag menar att en cyberdemilitarisering och cyberneutralisering kan föras fram som en god möjlighet för att freda civila cyberrum."

Presentationen kan laddas ner i pdf här.

FacebookTwitterLinkedin