Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Den åländska debatten om Lissabonfördraget har dominerats av diskussioner om Ålands förhandlingar med riket, medan innehållet i fördraget hamnat lite i skymundan.
Så, vad är det egentligen Åland överväger att ratificera?
Vilka förändringar innebär Lissabonfördraget, och hur påverkar de Åland?
Blir det verkligen några märkbara förändringar eller är fördraget bara en bekräftelse av hur EU redan fungerar i praktiken?
Svar på dessa frågor kan du få på Ålands fredsinstituts öppna seminarium om Lissabonfördraget i auditoriet i Självstyrelsegården tisdagen 24 februari kl 13-15.
Talarna ger också grundläggande fakta om EU och dess fördrag, så du behöver inte vara expert på EU för att hänga med.

Talare:
Janina Tallqvist, EU-lagstiftningssekreterare, Justitieministeriet
Susanne Eriksson, direktör Ålands lagting
Andreas Backfolk, Ålands landskapsregerings specialrådgivare i Bryssel

Kommentatorer:
Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör Ålands fredsinstitut
Kari Ruokola, regioninformatör Europainformationen
Sarah Stephan, forskarassistent Ålands fredsinstitut
FacebookTwitterLinkedin