Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Bild Sia panel EURAC

”Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar. Makthavarna har använt sig av krigsmetaforer för att ingjuta enighet och kräva lojalitet när de vidtar skyddsåtgärder och inför undantagstillstånd.” Så skriver fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark i dagens debatt i Tidningen Åland, idag 29.5. Det inskickade manuset kan också laddas ner i pdf här. Direktören fick inspiration till artikeln när hon den 27.5 deltog i ett webinarium om minoriteter, territorium och mellanstatliga relationer, arrangerat av institutionen för minoritetsrättigheter vid Eurac Research i Sydtyrolen. De andra talarna var Francesco Palermo och Sergiu Constantin från Eurac Research. Diskussionen spelades in och kan ses här.
Webinariet ingår i en serie på fem delar där namnkunniga experter diskuterar hur minoriteter påverkas av coronakrisen. Mer information om webinarserien och alla inspelningar finns på Euracs hemsida, här.

 

FacebookTwitterLinkedin