Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Banner seminarieserie EU del 1

Seminarieserien ”25 år i EU – åländska erfarenheter”

Del 1 ”Mariehamn – Bryssel – Helsingfors. Röster och relationer”

Seminariet livesänds 13.10 kl 13.00-15.00.

Välkommen att delta på Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87260449853

Du kan ställa dina frågor i chatten under seminariets gång.

Presentation 1: Susann Simolin. Hur har EU-medlemskapet påverkat Ålands möjligheter till självbestämmande och demokratiskt deltagande?

Presentation 2: Gustav Blomberg: Hur ser Ålands närvaro i Bryssel ut?

Paneldiskussion: Roger Nordlund, Ålands lantråd 1999-2007, nu talman för Ålands lagting och Julia Lindholm, landskapsregeringens representant i Bryssel 2014-2020

Moderator: Katarina Fellman, direktör för ÅSUB

EU semi 13.10 panel

Tisdagen den 13 oktober klockan 13.00-15.00 hålls ett livesänt seminarium där de första preliminära resultaten från den utredning om EU-medlemskapets betydelse för Åland som görs av Ålands fredsinstitut och ÅSUB på uppdrag av Ålands landskapsregering presenteras.  

Susann Simolin, informationsansvarig och forskare vid Ålands fredsinstitut samt forskarstuderande vid Åbo Akademi, och Gustav Blomberg, tidigare assistent för Ålands ledamot i Finlands riksdag och numera kommundirektör som snart avslutar sina magisterstudier i Europakunskap vid Göteborgs Universitet – presenterar sina ”halvtidsresultat” från var sin delstudie av vad 25 år av EU-medlemskap har betytt för Åland.

Susann undersöker hur EU-medlemskapet har påverkat autonomin Ålands möjligheter till självbestämmande och demokratiskt deltagande med fokus på hur Ålands landskapsregering och de politiker och tjänstemän som varit och är verksamma där själva beskriver det. Vilka ambitioner och mål har landskapet haft vad gäller EU och vilka strategier och kanaler har man främst använt för att dels hantera EU:s effekter, dels själv kunna påverka EU? Studien baseras på offentliga handlingar, tidigare forskning och intervjuer.

Gustav har studerat hur Ålands specialrepresentant i Bryssel arbetar och har arbetat genom åren. Vilket uppdrag och mandat har specialrepresentanten och hur har rollen förändrats över tid? Har Ålands utsända i Bryssel främst arbetat i samarbete med staten Finland, eller finns också effektiva kanaler för att agera på egen hand?

Resultaten ska publiceras i var sin rapport, men dessa är ännu inte färdigställda och seminariet är ett sätt att fånga in insikter och reflektioner från publiken.

Efter presentationerna blir det diskussion med en panel bestående av Roger Nordlund, Ålands lantråd 1999-2007, nu talman för Ålands lagting och Julia Lindholm, som var landskapsregeringens representant i Bryssel 2014-2020 och det ges tillfälle för publiken att ställa frågor. Moderator är Katarina Fellman, direktör för ÅSUB.

Seminariet ordnas i samarbete med Mariehamns stadsbibliotek.

Kommande seminarier:

Under hösten 2020:

  • Befolkningsförändringar under Ålands EU-medlemskap. Kenth Häggblom och Jouko Kinnunen, ÅSUB (Preliminärt 25.11)
  • EU:s påverkan på lagberedningsarbete på Åland, Sia Spiliopoulou Åkermark, Ålands fredsinstitut. (Preliminärt 8.12)

Under våren 2021:

  • Hur har EU:s miljölagstiftning påverkat ålänningarna och deras omgivning? Petra Granholm
  • Vårjakten, EU och Åland, Linn Simonsson
  • Hur förhåller sig andra autonomier till EU - några exempel, Susann Simolin
  • Makrostudie: Ålands ekonomi under EU-medlemskapet. ÅSUB  
  • Samlad avslutande diskussion/seminarium om Åland i EU.
FacebookTwitterLinkedin