Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Moldova Gagauzia webb

Den 25-26 maj fick Åland besök av representanter för arbetsgruppen för parlamentet i Moldavien och Gagauziens folkförsamling. Gagauz-Yeriregionen i södra Moldavien fick självstyrelse under 1990-talet för att skydda den gaguaziska minoritetens rättigheter. Studiebesöket till Åland arrangerades av CMI, som arbetar för att underlätta informella och offentliga dialogprocesser mellan parlamentet i Moldavien och Gagauziens folkförsamling, med syfte att förbättra mekanismerna för relationer mellan staten och självstyrelsen.

På Åland hade gruppen flera möten med tjänstemän och politiker och därefter arrangerade Ålands fredsinstitut ett rundabordssamtal för besökarna, modererat av direktören, professor Kjell-Åke Nordquist och med deltagande av styrelsens ordförande, Barbro Sundback, forskningsledaren, docent Sia Spiliopoulou Åkermark, forskare Saila Heinikoski och informationsansvarig Susann Simolin.

I rapporten ”Conflict Regulation through Self-Rule: Success factors for Territorial Autonomy Systems”, som publicerades i Ålands fredsinstituts rapportserie som nummer 1-2015, har Felix Schulte använt Gagauzien som en av fallstudierna. Rapporten kan hittas här.

FacebookTwitterLinkedin