Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

PetrozavodskDen 1-3 juni deltog projektledaren Justina Donielaite och jämställdhetskonsulenten Mia Hanström vid Ålands fredsinstitut i ett nätverksmöte för projektpartners i Petrozavodsk, Karelens huvudstad. För ett år sedan etablerades kontakt med Karelska centret för genusstudier och Petrozavodsk kommun, som är intresserade att ta del av de erfarenheter som Ålands fredsinstitut har utvecklat inom ramen för närområdessamarbete med organisationer i Litauen, Kaliningradområdet och Vitryssland.

En grupp representanter från Petrozavodsk besökte Åland i början av mars 2009 för att studera jämställdhetsarbetet och förebyggandet av könsrelaterat våld, människohandel och könsdiskriminering. Diskussionerna och erfarenhetsutbytet fortsatte under mötet i Petrozavodsk där fredsinstitutets partners från Litauen, Kaliningrad och Vitryssland också hade möjlighet att delta och presentera sin verksamhet. I programmet ingick även besök till resurscentret för medborgarorganisationer och till ett skyddshem för kvinnor som utsatts för våld i hemmet. Den 1 juni deltog gruppen i en internationell konferens om migration och integration. Justina Donielaite höll ett anförande om kulturell och social integration av inflyttade till Åland. Mia Hanström deltog i en session om problematiken kring migration och människohandel och presenterade tjejgruppsmetoden som ett verktyg för att stärka utsatta tjejer och motverka olika sociala risker, inklusive risken att utsättas för sexslaveri.

Ålands fredsinstitut har beviljats stöd av Nordiska ministerrådet på 198.588 DKK (ca 26.800 euro) för att utveckla ett samarbete med partnerorganisationerna i Petrozavodsk som kan leda till ett större gemensamt projekt i framtiden. I år kommer Karelska centret för genusstudier att göra en liten pilotundersökning av synen på människohandel och genusrelaterat våld i karelska tidningar samt i ryskspråkiga tidningar från Litauen och Vitryssland. Resultaten av undersökningen presenteras på Åland under ett nätverksmöte i november i år. Samtidigt planerar man att ta fram ett idéförslag för fortsatt samarbete.

Besöket till Petrozavodsk har visat att jämställdhetsfrågorna fortfarande uppfattas som kontroversiella i Karelen och att det krävs större insatser för att stärka kvinnors och unga flickors roll i samhället. Samtidigt har de karelska partnerorganisationerna en gedigen erfarenhet av integrationsinsatser för inflyttade och ett brett mångkulturellt engagemang som kan vara av intresse för Åland.
FacebookTwitterLinkedin