Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

mångfaldDen 14 augusti går startskottet för kampanjen mÅngfaLd på Åland, en kampanj som vill synliggöra att Åland har blivit ett mångkulturellt samhälle. På Åland bor i dag människor som kommer från 82 olika länder och tillsammans talar vi över 50 olika språk.
Kampanjen är ett samarbete mellan organisationer och företag på Åland. Många av oss arbetar redan nu med mångfald och integrationsfrågor och genom kampanjen visar vi att vi arbetar för samma mål - ett mångkulturellt Åland där alla, oberoende av bakgrund, lever och trivs tillsammans!
Kampanjen startar på kulturnatten, 14 augusti, med ett levande bibliotek i Mariehamns stadsbibliotek  klockan 18-21. Ett levande bibliotek består av levande "böcker", människor som kan lånas för samtal och diskussioner. "Böckerna" är representanter för olika grupper som är utsatta för fördomar. Samtalen med böckerna kan öka kunskapen och därmed minska missuppfattningar och stereotypa bilder av olika grupper.
Den 14 augusti lanseras också kampanjens hemsida på www.peace.ax/mangfald. En nyproducerad broschyr som genom intervjuer och bilder illustrerar mångfalden på Åland delas ut under kulturnatten.
Senare under hösten arrangeras fler evenemang som ingår i kampanjen, bla en mångkulturell fotbolls- och första hjälpträning för allmänheten tillsammans med spelarna i IFK Mariehamn, en kurs om att göra radio, en internationell matlagningskurs och en artikelserie om mångfald.
Bakom kampanjen står Ålands fredsinstitut, Röda korset Ålands distrikt, Ålands fredförening/Emmaus, Ålands mångkulturella förening, Hej Åland, Medis, Tidningen Åland, Nordens institut på Åland och IFK Mariehamn.

För mer information vänligen kontakta Petra Granholm: petra(at)peace.ax, telefon +358 18 21950.
FacebookTwitterLinkedin