Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

GislasonDen 8 och 9 oktober arrangerade Ålands fredsinstitut  i samarbete med Folkhälsan och Rädda barnen kurser i StegVis-metoden. I kursen för förskole- och grundskolelärare deltog 50 personer, i den för högstadielärare ett tiotal. Kursen är en del av Skolfredsprojektet och den finansieras av Ålands Landskapsregering, skolbyrån, och Svenska folkskolans vänner.
Lärare för kursen var leg. psykolog  Björn Gislason från Sverige.

StegVis är ett undervisningsprogram för förskola och skola ämnat att främja elevernas sociala och emotionella kompetens och motverka våld. Sociala och emotionella färdigheter kan läras och tränas på liknande sätt som andra färdigheter. Syftet är att barnen blir bättre på att förstå och komma överens med andra, att hantera ilska, att lösa sociala problem och att använda andra sociala färdigheter. För att få största möjliga effekt skall det förebyggande arbetet sättas in tidigt, det blir allt svårare att påverka till en positiv utvecklingen ju äldre barnen blir. Med hjälp av detta program kan hem och förskola/skola/fritids mötas kring önskvärda normer och värderingar. StegVis är mycket pedagogiskt upplagt och lätt att använda, men samtidigt uppbyggt på en gedigen teoretisk grund och vetenskapligt prövat med mycket positiva resultat. StegVis finns för barn i åldersgrupperna 4-6 år, 7-8 år, 9-10 år och 12-15 år.
FacebookTwitterLinkedin