Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag


I träffen deltog runt 10 personer som kommit från hela Åland. Mötet började med att var och en valde ett bildkort som skulle beskriva deltagarens erfarenhet inom StegVis verksamheten. Deltagarna valde olika bilder varpå alla berättade sina upplevelser. Eftersom en del av deltagarna redan hade haft mångårig erfarenhet medan några bara just hade börjat med de speciella lektionerna, beskrevs problem på olika nivåer.


En person hänvisade till att det är viktigt att inte bara ha den moraliska dialogen med barnen under lektionerna utan också försöka påminna om det även i verkligheten då barnen hamnar i bråk eller mobbningssituationer. Som ett positivt exempel berättade en förskolelärare om ett av sina dagisbarn som tillfälligt vistats på ett annat dagis. När en konfliktsituation uppstod sa den lille pojken till sina nya kompisar Va, men har ni inte Stegvis här?


Det finns tre steg som barnen ska lära sig med hjälp av lärarna. Det första är empati för sina närmaste, t ex barn på samma dagis. Exempelvis ska barnen tänka på vilken sorts bok hans eller hennes kompis skulle vilja ha som ett byte eller present. Sedan följer det andra steget - att lösa problem och slutligen - självkontroll då barnet ska lära sig att turas om, byta och samsas.


Bilder med olika problematiska sociala situationer spelar i det här projektet en jättestor roll - de hjälper barnen att förstå en abstrakt situation på ett klarare och mer fysiskt sätt och de känner sig dessutom mer involverade i diskussionen. Förskolelärarna var i stort sett positivt inställda och de tyckte att StegVis så småningom bidrar till framsteg beträffande barnens sociala och emotionella mognad.


* Sedan slutet av 2008 ordnar Ålands fredsinstitut utbildningar i StegVis-metoden. StegVis är ett undervisningsprogram för förskola och skola ämnat att främja elevernas sociala och emotionella kompetens och motverka våld. Sociala och emotionella färdigheter kan läras och tränas på liknande sätt som andra färdigheter. Med hjälp av detta program kan hem och förskola/skola/fritids mötas kring önskvärda normer och värderingar. StegVis är mycket pedagogiskt upplagt och lätt att använda, men samtidigt uppbyggt på en gedigen teoretisk grund och vetenskapligt prövat med mycket positiva resultat. StegVis finns för barn i åldersgrupperna 1-3 år, 4-6 år, 7-8 år, 9-10 år och 12-15 år.
Mer information om Stegvis du kan hitta här.

EVS-volontär Lukrecija Bielskyte

FacebookTwitterLinkedin