Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

På Åland utlystes skolfreden första gången 2007. Skolfreden på Åland lyder under utbildningsbyrån vid landskapsregeringen och är ett samarbete mellan Rädda Barnen på Åland, Ålands fredsinstitut,  Ålands Polismyndighet och Folkhälsan på Åland.

skolfredIdén med skolfreden är att åstadkomma en skoldag och ett skolår som är trygga i fysisk, psykisk och social bemärkelse. Förhoppningen är att ingen blir mobbad, att ingen blir lämnad ensam och att varje elev kan uppleva sig som en accepterad och viktig del av skolsamfundet. Tanken är att främja en samhörighetskänsla och en god atmosfär i skolan, där eleverna kan känna en växelverkan mellan lärare och studerande, och mellan studeranden själva, och att skolan är öppen, uppmuntrande, lugn och positiv. De aktiva organisationerna vill stöda skolorna i deras uppgift att poängtera värden och normer som samhällslivet och skolverksamheten bygger på, det vill säga principerna om personligt ansvar, samverkan och likaberättigande, sanning och rätt, tolerans, jämställdhet mellan kvinnor och män samt respekt för hänsyn till miljön och omgivningen. Skolfredsaktörerna önskar verka våldsförebyggande och hälsofrämjande bland barn och ungdomar på Åland.

Skolfred_2012

FacebookTwitterLinkedin