Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Samarbetet med de vitryska organisationerna Duxovnost (”Spirituality”) and Provintsija (”Province”) som startat inom projektet ”Nendre – erfarenhetsspridning” utvecklades under åren 2007-2008 med stöd från Nordiska ministerrådet. Då partnerorganisationerna upplevde den ökande människohandeln i Vitryssland som ett av de mest akuta samhällsproblemen valde de att fokusera på förebyggande insatser i form av tjejgruppsverksamhet. Efter att ha fått en introduktion av metoden och studerat erfarenheter av tjejgruppsarbetet vid Nendre startade de vitryska ledarna gruppverksamheten i fem olika städer i Vitryssland – Gomel, Mogilev, Minsk, Borisov och Bolodechno. De har också fått fortbilda sig samt träffa författaren av handboken för tjejgruppsledare Mia Hanström i samband med ett seminarium på Åland. Metodmanualen har även översatts till ryska.

Förutom tjejgruppsverksamheten har de vitryska partnerorganisationerna ordnat olika aktiviteter och workshops för ungdomar med färre möjligheter, bl. a. föräldralösa ungdomar och barn från socialt utsatta familjer. Syftet har varit att stärka ungdomar i socialt svaga grupper och utveckla deras färdigheter så att de blir bättre rustade att möta olika problem och situationer i livet. En grupp ungdomsledare som fått möjlighet att utveckla sin kompetens inom projektet fortsätter nu föra vidare dessa erfarenheter på frivillig basis.

Med tanke på de svåra verksamhetsförhållanden för NGOs som råder i landet har projektet även varit betydelsefullt för kapacitetsutveckling av medborgarorganisationer i Vitryssland.

FacebookTwitterLinkedin