Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Åren 2005 till 2009 drev Ålands fredsinstitut projektet ”Nendre – erfarenhetsspridning” i samarbete med centret för kvinnor och barn Nendre i Vilnius, Litauen. Projektet finansierades av Finlands utrikesministerium och Emmaus Åland och syftade till att sprida Nendres erfarenheter av socialt arbete bland marginaliserade samhällsgrupper till organisationer i Kaliningrad-regionen och Vitryssland. Ett annat mål var att starta liknande initiativ i partnerländerna, med fokus på demokrati och jämlikt deltagande som grund för förändring på såväl individ- samt samhällsnivå.

Som resultat av erfarenhetsutbytet har flera partnerorganisationerna startat egna sociala initiativ som i olika utsträckning fortsätter även efter projektets slut. Organisationen Zvezda Nadezhdy (”The Star of Hope”) i Kaliningrad har valt minderåriga gravida flickor som målgrupp. Genom rådgivning och vägledning får de unga kvinnorna hjälp med att utveckla sina moderskapsfärdigheter samt att hantera de psykiska, fysiska och sociala omställningar som graviditeten innebär. Efter barnets födsel ges mammorna fortsatt stöd i enlighet med ett individuellt handlingsprogram som syftar till att stärka relationen till barnet och skapa förutsättningar för en trygg familjemiljö. En annan organisation i Kaliningradområdet, Vozrozhdenije semji (”Rebirth of the Family”), jobbar med ensamstående mammor som saknar motivation att uppfostra sina barn och förbättra familjens levnadsförhållanden. Mammorna erbjuds social, juridisk och psykologisk rådgivning, för barnen ordnas konst- och lekterapi; familjerna får möjlighet att delta i olika kulturella aktiviteter. Samarbetet med de vitryska organisationerna och deras pilotverksamhet som startat inom projektet ”Nendre –erfarenhetsspridning” fortsatte efter 2007 att utvecklas med stöd från Nordiska ministerrådet under namnet ”Nordic-Baltic-Belarusian Network for Empowerment of Marginalized groups and prevention of trafficking” (läs mer nedan).

Under projektets gång har tolv nätverksmöten ordnats för partnerorganisationerna. Förutom erfarenhetsutbytet och presentationer av Nendres olika verksamhetsområden har möten inkluderat workshops och diskussioner om frågor rörande social-, genus- och familjepolitik, social inklusion, jämställdhet, organisationsutveckling samt motverkande av människohandel. Projektet resulterade också i en metodmanual som beskriver modellen för socialt och pedagogiskt arbete som utarbetats vid Nendre; en ny hemsida för Nendre samt en rad publikationer av de ryska projektpartners som riktar sig både till deras klienter (kvinnor och barn) samt till andra sociala aktörer.

Läs mer om projektet här.

FacebookTwitterLinkedin