Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Under 2004-2009 deltog Ålands fredsinstitut som partner i projektet ”Girl Power in Lithuania” som drivs av Missing Persons’ Families Support Center (MPFSC) i Vilnius, Litauen. Projektet fortsätter ännu idag och  fokuserar framförallt på att stärka flickors självtillit och självmedvetenhet, att träna dem att formulera sina åsikter och ta plats i en diskussion, att ge dem verktyg att utvecklas som människor och att lära dem att se samhället utifrån ett könsperspektiv. Målgruppen i projektet är flickor från socialt utsatta familjer som löper störst risk att bli offer för sexslaveri. Många av tjejerna blir handplockade från gymnasieskolor och det rör sig oftast om tjejer som har växt upp med ensamstående marginaliserade mammor, alkoholiserade föräldrar eller på institutioner. Även tjejer som har utsatts för sexslaveri och återvänt till Litauen har genom ”Girl Power in Lithuania” kunnat delta i tjejgrupper. År 2010 fick projektet ett nytt namn ”Girl and Boy Power in Lithuania” i och med att man planerar att utbilda killgruppsledare och starta killgrupper med genusperspektiv.

FacebookTwitterLinkedin