Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Interreg_slutkonferens_ledare_72

Ålands fredsinstitut har drivit projektet tillsammans med Resurscenter för kvinnor, Marta, i Lettland mellan oktober 2009 och december 2011. Projektet har finansierats av Central Baltic Interreg programmet (EU) och Ålands landskapsregering. Utmana könsroller för att motverka sexslaveri är ett förebyggande projekt som syftar till att utmana könsnormer för att främja jämställdhet och förebygga alla former av könsrelaterat våld, inklusive sexslaveri. Projektet har i huvudsak bestått av tre delar: Tjej- och killgruppsverksamhet, forskning om tjej- och killgruppsmetoden samt informations- och påverkansarbete.

Sammanfattning av projektresultaten inom projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri:

- Inom projektet har 29 tjej- och killgrupper bedrivits och sammanlagt har ca 230 unga tjej och killar deltagit i gruppverksamheten.
- Inom projektet har en ny metodmanual tagits fram för tjej- och killgruppsverksamhet. Manualen finns på svenska och lettiska.
- Projektets forskning om tjej- och killgruppsmetodens effekter är bland den första forskningen som genomförts om metoden. Forskningsrapporten finns på svenska, engelska och lettiska.
- Inom projektet har två informationskapmanjer bedrivits: ”Vad är jämställdhet” och ”FAIR SEX”. Fair sex- kampanjen har utvecklats till en workshop som planeras att hållas årligen för elever i gymnasieskolans andra årskurs.

För att läsa mer om sammanfattningen av projektet, ladda ner den power point som projektledare Jenny Jonstoij använde på konferensen (i pdf) här.
För att läsa mer om den andra informationskampanjen, FAIR SEX, klicka här.

För att läsa mer om tjej- och killgruppsverksamheten ladda ner den power point som projektassistent Ulrika Navier använde på konferensen (i pdf) här.
För att ladda ner metodmanulen för tjej- och killgrupper, klicka här.

För att läsa mer om forskningen på konferensen, ladda ner den power point som forskningsassistent Golnar Bahar använde på konferensen (i pdf) här
För att ladda ner forskningsrapporten (i pdf), klicka här

För att läsa mer om Magnus Sjögrens tankar om preventivt jämställdhetsarbete, ladda ner den power point som hananvände på konferensen (i pdf) här

FacebookTwitterLinkedin