Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Hej Petra, vad gör du egentligen i Tromsö?
- Jag är gästforskare vid universitetet i Tromsö och skriver om det nordsamiska och det kvenska språkets rättsliga ställning i Norge, inom ramen för forskningsprojektet Eldia, om finsk-ugriska språkminoriteter som Fredis deltar i. (Du kan läsa mer om Eldia-projektet på www.eldia-project.org)

Är det intressant?
- Det är intressant att fördjupa sig i minoritets- och urfolksproblematiken i Norge, när jag redan känner till situationen i Sverige och Finland förhållandevis bra. Den stora skillnaden är att Norge har ratificerat urfolkskonventionen ILO 169, medan Sverige och Finland inte har gjort det, vilket leder till att samerna i Norge folkrättsligt sett har en starkare status här, medan fokus i Sverige och Finland är på samernas staus som nationell minoritet. Det har också konsekvenser för språkrättigheter.
Dessutom damp jag rakt ner i en hetsig debatt om Tromsös eventuella inkludering i det samiska förvaltningsområdet, i vilken mycket okunskap och fördomar, men lika mycket kunskap och vilja att förstå sin egen historia kommer till ytan.

Finns det några likheter mellan språksituationen i Nordnorge och den på Åland?
- Egentligen är språksituationerna i Nordnorge och på Åland vitt skilda. Vi har ETT starkt skyddat svensk språk innanför definierade gränser, som dessutom har ett huvudspråksland i form av Sverige. Former av samiska talas i Norge, Sverige, Finland och Ryssland, men inte av så många att språkvarianterna kan sägas stå starkt. Kvenska erkändes som eget språk först 2005 i Norge och är mycket likt finskan fast finskan både kan ses som ett stöd (när det gäller skriftspråket) och ett hot (då det gäller kvenskans ”egen” utveckling). Dessutom är finskan det
dominernade språket i vårt land även om Åland är enspråkigt svenskt, medan de finsk-ugriska språken i Nordnorge är minoritetsspråk. Men, vill jag tillägga, det är spännande att applicera argument och tankegångar från Nordnorge på åländska förhållanden, vilket jag gjort som ett tankeexperiment i mitt blogginlägg som finns på Fredis hemsida.

Nu är du på väg hem till Åland. Hur länge blir du här, och vad ska du göra?
- Jag blir hemma på Åland åtminstone en månad för att skriva klart min rapport.

Vart bär det av sedan?
- Sedan har jag tänkt rida isländshästar och steka våfflor i Västfjordarna på Island, som är mitt andra hem, i sommar!

Läs Petras blogginlägg här.

FacebookTwitterLinkedin