Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Medier, porrfilmer och skolornas sexualundervisning ger ibland helt olika budskap om sex. Ofta saknas en diskussion om relationer, respekt, värderingar och jämställdhet i samband med sex. Kampanjen FAIR SEX vill få unga att fundera över grundläggande frågor som:

Vad vill jag? Hur ska jag uttrycka det jag vill? Hur vet jag vad den andra vill? Hur ska jag förhålla mig till vad andra tycker?

Att prata om och fundera på sådana frågor kan ge ökad chans att få positiva sexuella upplevelser och minskad risk för att själv utsättas eller utsätta någon annan för kränkande behandling.

Kampanjen är en del av projektet ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri” som drivs av Ålands fredsinstitut och den lettiska organisationen Resurscenter för Kvinnor, Marta, och finansieras av Central Baltic Interreg IVA-programmet och Ålands landskapsregering.

Projektet är förebyggande och syftar till att främja jämställdhet mellan könen och att förebygga alla former av sexuellt våld, inklusive trafficking. I fredsarbete ingår att motverka våld, främja fredlig konfliktlösning på alla plan och stärka individens förmåga till aktivt deltagande i samhället. Därför arbetar fredsinstitutet preventivt med jämställdhetsarbete riktat mot unga.

Kampanjen stöds av Fältarna och Ungdomsbyrån vid Mariehamns stad.

FairSex_logo

FacebookTwitterLinkedin