Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstitut har skickat kommentarer till EU-kommissionen beträffande förslaget om nya momsregleringarna. I sin kommentar menar fredsinstitutet att förslagen skulle innebära en onödig byråkratisering och fördyring av det civila samhällets verksamhet och att förslaget underminerar subsidiaritetsprincipens betydelse inom områden såsom hälsa, utbildning, sport och ungdomsfrågor. Till sist skriver Ålands fredsinstitut direktör att förslaget bortser från det civila samhällets betydelse i den demokratiska utvecklingen i norden, då förslaget endast erkänner det offentliga och den vinstdrivande privata sektorn som samhällets centrala aktörer.

Läs Fredsinstitutets kommentar här.
FacebookTwitterLinkedin