Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Den 20 juni uppmärksammas den internationella flyktingdagen för att synliggöra situationen för människor på flykt från krig och förföljelse. Internationella flyktingdagen 2011 är dessutom speciell eftersom det är 60 år sedan FN:s flyktingorgan UNHCR grundades, och den firas strax innan 1951 års flyktingkonvention fyller 60 den 28 juli. För Fredsinstitutet är internationella flyktingdagen ett tillfälle att reflektera över Åland som ett mottagarsamhälle för flyktingar, men också över Ålandsexemplet som en väg till konfliktlösning för att förebygga flyktingskap. Under 2009 publicerade Fredsinstitutet två rapporter som berör dessa frågor. Sociologen Bogdan State publicerade en studie av ålänningars attityder till migration och integration och Petra Granholm studerade det legala ramverket för integration av flyktingar.

Publikationerna kan laddas ner här. Här kan du också läsa ett blogginlägg med anledning av förra årets internationella flyktingdag, skrivet av forskaren Sarah Stephan (bara på engelska). För mer information om FNs högtidlighållande av internationella flyktingdagen, besök www.unhcr.org och http://www.unhcr.org/do1thing eller bekanta dig med UNHCR:s kampanj för att uppmärksamma enskilda flyktingars historier på www.60years60lives.com.

palestinska_flyktingar_UNHCR

Bild: Palestinska flyktingar lämnar flyktinglägret al Tanf. © UNHCR / B.Diab

FacebookTwitterLinkedin