Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Svar till ”Skrota Fredsfostran” av Lasse Karlsson.

 

Skolprojektet ”Fredsfostran”

För att rätta till några missförstånd i Lasse Karlssons insändare vill vi berätta lite mer om skolprojektet Fredsfostran.

Ålands fredsinstitut och Ålands fredsförening - Emmaus har i samarbete med Skolbyrån och Läromedelscentralen vid Ålands landskapsregering och grundskolorna på Åland startat projektet "Fredsfostran". I startskedet kommer Fredsinstitutet och Fredsföreningen att delta i undervisningen, men syftet är att fredsfostran infogas i skolornas arbetsplaner och sköts med skolornas egna lärarresurser fr.o.m. läsåret 2006/07.

Fredsfostran kommer att innehålla viktiga aspekter om fred och konflikt, såsom färdigheter att kommunicera, hantering med känslor, kreativa konfliktlösningar, jämlikhet, tolerans och rättvisa. Hantering av känslor och konfliktlösningar tillhör ju alla människors vardag. Man kan säga att konflikthantering är lika viktig färdighet som att kunna läsa och skriva.

Projektet startar under det kommande läsåret i liten skala med ett fåtal pilotskolor. Rangsby skola i Saltvik är den första skolan som anmält intresse för pilotverksamhet. Vi kommer dessutom att träffa lärarkollegiet vid ytterligare ett par skolor i början av höstterminen för att diskutera möjligheten att få dem med i pilotverksamheten.

Fredsinstitutet och Fredsföreningen kommer att i samarbete med skolorna anordna fortbildning för lärarna samt gå igenom och testa det befintliga utbildningsmaterialet och metoderna, samt vid behov framta eget material och egna metoder under pilotåret. Vi hoppas dessutom att under året ta fram ett förslag till arbetsplan för fredsfostran för grundskolorna.

Pilotverksamheten finansieras huvudsakligen med externa medel. Vi har hittills fått medel från Otto A. Malms donationsfond (5000 €) och Svenska folkskolans vänner (1000 €). Fredsinstitutet söker dock kontinuerligt medel för projektet.

Marja Leena Magnusson, Ålands fredsinstitut
Gunn-Britt Andersson, Ålands fredsförening - Emmaus

Insändare i Nya Åland och Ålandstidningen 9 juli 2005

FacebookTwitterLinkedin