Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

ALEX_Cover_72

Ålands fredsinstituts publikation “The Åland Example and Its Components – Relevance for International Conflict Resolution” lanserades 1 november 2011 i samband med en internationell konferens med över 100 deltagare, bland dem flera framstående diplomater, politiker och forskare. (Läs om konferensen här)

I publikationen samlas resultaten från ett forskningsprojekt om Ålandsexemplets dynamiska natur och om dess betydelse för internationell konfliktlösning som pågått under 2010 och 2011.

Forskningsprojektet följde två spår: kontinuitet och förändring som karakteristiska drag i Ålandsregimen å ena sedan, och Ålandsexemplet som ett verktyg i internationell konfliktlösning å den andra. Sia Spilopoulou Åkermark, Sarah Stephan och Heidi Öst har skissat drag av såväl kontinuitet som förändring i vad som kan klassificeras som Ålandsexemplets tre komponenter: självstyrelseregimen och dess institutionella design, demilitariseringen och neutraliseringen samt de kulturella och språkliga garantierna i minoritetsskyddsregimen.

Hitintills har territoriell autonomi eller självstyrelse som möjligt konfliktlösningsverktyg fått bara begränsad uppmärksamhet inom konfliktlösningslitteraturen. Genom att föra diskussionen vidare - bortom de formella aspekterna av kompetensfördelning mellan centrum och periferi - når den aktuella boken en dubbel målsättning. För det första skapar den ett analytiskt verktyg för att förstå varaktigheten och hållbarheten hos självstyrelsearrangemang i utveckling.  För det andra dokumenterar och analyserar den hur Ålandsexemplet och dess tre huvudsakliga komponenter (självstyrelse, demilitarisering och språk- och kulturskyddsgarantier) har använts i specifika dispyter och konfliktsituationer, inklusive i Kaukasus, i Kashmir, Japan, Öst Timor, Tibet och i Israel-Palestina-konflikten. Boken presenterar en unik kombination av teoretisk insikt med erfarenheterna hos välkända diplomater och politiker.  

Volymen innehåller bidrag från professor emeritus Yash Ghai, som har tillhandahållit ett jämförande perspektiv, professor Kjell-Åke Nordquist, som har skrivit om användningen av Ålandsexemplet i samband med  förhandlingar gällande Öst Timors internationella status i slutet av 1990-talet, dr. Fujio Ohnishi, som har bidragit med en analys av japanska perspektiv på Ålandsexemplet, samt av Ålands representant i riksdagen Elisabeth Nauclér som har skrivit om hennes erfarenheter gällande appliceringen av Ålandsexemplet bland annat i Balkan. 

Spiliopoulou Åkermark, Stephan och Öst fick möjlighet att intervjua framstående diplomater, politiker och forskare, nämligen Heikki Talvitie, Jan Eliasson, Pär Stenbäck, Terhi Hakala, Thorvald Stoltenberg och Sten Widmalm, gällande användningen av Ålandsexemplet i samband med konflikterna I Nagorno-Karabakh, Abchazien och Syd-Ossetien, Kashmir, Syd-Sudan och Israel-Palestina.

Forskningen och publikationen av den ovannämnda volymen möjliggjordes finansiellt genom stöd från Utrikesministeriet, Ålands lagtings jubileumsfond och Ålands landskapsregering och har rönt stor uppmärksamhet, både på Åland och annorstädes.

Boken kan beställas från Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Bibliografisk information hittar du här.

En flyer i pdf (på engelska) om boken kan laddas ner här.

FacebookTwitterLinkedin