Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Anslag till skolprojektet "Fredsfostran"

Kommerserådet Otto A. Malms donationsfond har beviljat Ålands fredsinstitut 5000 € för skolprojektet "Fredsfostran". Även Svenska folkskolans vänner har beviljat 1000 € för samma projekt.

Ålands fredsinstitut och Ålands fredsförening - Emmaus har i samarbete med Ålands landskapsregerings skolbyrå och läromedelscentral påbörjat skolprojektet i syfte att infoga fredsfostran i åländska grundskolors arbetsplaner. Fredsfostran kommer att innehålla viktiga aspekter om fred och konflikt, såsom färdigheter att kommunicera, hantering med känslor, kreativa konfliktlösningar, jämlikhet, tolerans och rättvisa.

Marja Leena Magnusson från Fredsinstitutet och Gunn-Britt Andersson från Fredsföreningen träffade åländska skolföreståndare under våren. Projektet startar på höstterminen i ett fåtal pilotskolor. Rangsby skola i Saltvik är den första skolansom anmält sig till pilotprojektet. Vi kommer dessutom att träffa lärarkollegiet vid ytterligare ett par skolor i början av höstterminen för att diskutera möjligheten att få dem med i pilotverksamheten. En av skolorna är en skärgårdsskola.

De beviljade medlen kommer att användas till pilotverksamheten, som innebär bl.a. fortbildning av lärare, framtagning av utbildningsmaterial och bearbetning av en arbetsplan för fredsfostran.

FacebookTwitterLinkedin