Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Program:

- Kl. 12 Berry High spelar
- Tipsrunda, lotter, utställning, försäljning av böcker och tygkassar
- Gör dina egna pins!
- Kl. 12.15 Välkomsthälsning Sia Spiliopoulou Åkermark, fredsinstitutets direktör
- Kl. 12.20 Gun‐Mari Lindholm, kansliminister
- Kl. 12.30 Festtal, Barbro Sundback, fredsinstitutets styrelseordförande
- Ca Kl. 12.45 Musiken fortsäBer
- Kl. 13.00 Genomgång av programmet för nyanlända gäster Susann Simolin
- Kl. 13.05 Mini‐workshop om Fair Sex (15 min) Jenny Jonstoij
- Kl. 13.30 Mini‐workshop om Ålandsexemplet (15 min) Sarah Stephan
- Musiken fortsätter
-Kl. 13.45 Svar och lottning av vinnare från tipsrundan och lottning av vinnare
- Kl. 13.50 Sista chansen att lyssna på Berry High

FacebookTwitterLinkedin