Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Pressinformation från Ålands fredsinstitut 17.3.2005

Nya projekt i Vitryssland och Kaliningrad

Utrikesministeriet har beviljat Ålands fredsinstitut 70.000 euro för att åren 2005-2006 ordna erfarenhetsutbyte mellan organisationer i Litauen, Vitryssland och Kaliningrad samt för att starta nya projekt i Kaliningrad och Vitryssland.

Projektets utgångspunkt är Centret för kvinnor och barn - Nendre - i Vilnius, Litauen, som har startats och byggts upp av Ålands fredsinstitut och Nendre. Centret stöds även av Emmaus på Åland.

Nendre firade förra veckan sitt sjuårsjubileum. Från Åland deltog Ålands fredsinstituts vice ordförande Leena Lindqvist, verksamhetsledare Robert Jansson och volontären Justina Donielaite. I jubileumsfestligheterna deltog även Finlands ambassadör i Litauen Timo Lahelma, Vilnius vice borgmästare samt representanter från det litauiska parlamentet och olika samarbetsorganisationer. Samtliga betonade Nendres betydelse för Vilnius samt prisade personalens fantastiska arbete. Ålands fredsinstituts verksamhetsledare Robert Jansson tilldelades en utmärkelse av Vilnius stad och Ålands fredsinstitut fick en utmärkelse av Stadsdelsnämnden i Snipiskes, där Nendre är beläget.

I samband med resan till Litauen besöktes även myndigheter och organisationer i den ryska östersjöenklaven Kaliningrad, med syfte att hitta partners till det nya erfarenhetsutbytesprojektet. Både myndigheter och organisationer kommer att involveras som partners i projektet.

I september 2004 besökte Robert Jansson och Justina Donielaite Vitryssland för att etablera kontakt med organisationer där.

I april 2005 inleds de konkreta projektaktiviteterna med samarbetsdiskussioner och utbildning i Vilnius för organisationerna från Kaliningrad och Vitryssland. Utbildningen kommer att fokusera på nordiska erfarenheter av demokrati- och jämställdhetsarbete inom den sociala sektorn.
I projektet ingår även utbildning i organisationsutveckling, projektledning och projektfinansiering. Utbildarna kommer från Åland och Litauen.

Projektets mål är att sprida Nendres erfarenheter av socialt arbete bland marginaliserade grupper till organisationer i Kaliningrad och Vitryssland.
Nendre, som i dag har lång erfarenhet av metodutveckling, ska fungera som en ²metodverkstad² för utvecklingen av socialt arbete bland de mest utsatta, med fokus på demokrati och jämlikt deltagande som grund för förändring på såväl individ- som samhällsnivå.

Förutom utbildning och erfarenhetsutbyte planeras även startandet av konkreta jämställdhets- och demokratiprojekt i både Vitryssland och Kaliningrad.

För ytterligare information, kontakta Justina Donielaite, tel 21950 eller Robert Jansson, tel 15570.

FacebookTwitterLinkedin