Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstituts projekt Fair Sex har nyligen presenterats för två ministrar i Finlands regering. Den 17 augusti träffade projektledare Ulrika Navier och metodutvecklare Jenny Jonstoij justitieminister Anna-Maja Henriksson. På mötet diskuterades bland annat sexualbrottslagstiftningen och de förändringar i lagstiftningen som nyligen varit ute på remissrunda. Fredsinstitutets medarbetare poängterade att det utöver effektiv lagstiftning på området behövs förebyggande arbete och preventiva satsningar som syftar till att förändra destruktiva attityder och normer kopplade till kön och sexualitet. Erfarenheter från fair sex workshops med ungdomar 2011 visar att många unga varken är medvetna om när du utsätts för ett övergrepp och när de utsätter någon annan för ett övergrep. En majoritet av de unga uppgav också att de inte diskuterat frågor om ömsesidighet, respekt och jämställdhet kopplat till sexulitet tidigare.  

Den 14 september presenterade minister Carina Aaltonen projektet för social- och hälsominister Paula Risikko, information om mötet finns på landskapsregeringens hemsida.

fairsexmote_72Under hösten 2012 håller projektledare Ulrika Navier, metodutvecklare Jenny Jonstoi och praktikant Liselott Lindén lärarutbildningar och workshops för ungdomar om "Fair Sex". Projektets målsättning är att genom samtal om sex och relationer, ömsesidighet, respekt och jämställdhet, förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella upplevelser bland unga på Åland. För att ge en långsiktighet i det våldsförebyggande och jämställdhetsfrämjande arbetet hålls även fortbildning för lärarna på högstadiet och gymnasiet i hur man kan förebygga sexuellt våld genom aktivt arbete i skolan. Läs mer om projektet här.

FacebookTwitterLinkedin