Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Sia_nuSia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt och direktör för Ålands fredsinstitut valdes den 9 oktober till president för Europarådets kommitté för ramkonventionen om nationella minoriteter. Sia Spiliopoulou Åkermark utsågs till svensk expert i kommittén för två mandatperioder, först 2002-2006 och senare även för 2010-2014. Posten som president innebär att fredsinstitutets direktör under de två kommande åren leder det omfattande övervakningsarbete i frågor som rör personer som tillhör nationella minoriteter runt om i Europa, dvs. i de 39 stater som har ratificerat Ramkonventionen om nationella minoriteter och även i den internationella administrationen UNMIK i Kosovo.

Sia Spiliopoulou Åkermark har arbetat med frågor rörande nationella minoriteter allt sedan slutet av 1980-talet, både genom forskning, inom internationella organisationer och i olika civilsamhällsorganisationer.

Kommitténs arbete inklusive dess yttranden gällande situationen i bl.a. Finland och Sverige kan följas på Europarådets hemsida: www.coe.int/minorities. En podcast (på engelska) med Spiliopoulou Åkermark om arbetet i kommittén finns här.

Kort nyhet i Ålandstidningen.

FacebookTwitterLinkedin