Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Fair Sex projektet har sedan 2011 bedrivits av Ålands fredsinstitut med medel från Ålands landskapsregering. Projektets målsättning är att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella upplevelser bland unga på Åland. Detta görs genom att hålla workshops med elever i årskurs 2 på gymnasiet på temat sex och relationer, ömsesidighet och respekt. För att ge en långsiktighet i det våldsförebyggande och jämställdhetsfrämjande arbetet har Ålands fredsinstitut under 2012 dessutom fortbildat samtliga högstadie- och gymnasielärare (tre tillfällen per skola) i hur man arbetar mot sexuella trakasserier och sexuellt våld.

FacebookTwitterLinkedin