Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Martin Ekman, tidigare sakkunnig i Gränsarbetsgruppen, uppmärksammar i en artikel i tidningen Nya Åland och Tidningen Åland (15 april 2013) arbetet för förtydligandet av demilitariseringens geografiska gränser. I början av år 2013 har Finlands utrikesministerium meddelat resultatet i en diplomatisk not till signatärmakterna för demilitariseringskonventionerna. Denna not fullföljer gränsarbetsgruppens arbete.

Ekmans text kan laddas ner som pdf här.

Underlaget som ligger till grund för noten finns nu på Finlands utrikesministeriums hemsida på svenska och engelska.

Gränsarbetsgruppens resultat från 2006 finns dokumenterade på justitieministeriets hemsida på svenska och finska.

Se också bilaga till dokumentet från Ålands landskapsregering: "Ålands landskapsregering, Policy for Ålands demilitarisering och neutralisering, meddelande nr 1/2013-2014".

FacebookTwitterLinkedin