Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

På Ålands fredsinstituts årssammanträde den 12 april 2013 valdes en ny styrelse för den kommande tvååriga mandatperioden. Tre nya ledamöter invaldes; Susanne Eriksson, lagtingsdirektör för Ålands lagting, Olav S Melin, ansvarig för tankesmedjan Magmas samhälls- och medierelationer samt Katarina Fellman, ansvarig för utrednings-, analys och forskningsverksamheten vid ÅSUB.

Stiftelsen Ålands fredsinstituts styrelsemedlemmar utses i enlighet med stadgarna av årssammanträdet vartannat år för en mandattid om två år.

Barbro Sundback, Leena Lindqvist, Lotta Angergård, Ulla Backlund, Roger Jansson, Lars Ingmar Johansson och Kjell-Åke Nordquist kvarstår i styrelsen. Pär Stenbäck, Roger Nordlund och Nils-Gustaf Eriksson avgick och tackades för sina viktiga insatser i styrelsen. 

Presentationer av samtliga styrelsemedlemmar finns här.

Även forskarrådet fick en ny medlem, Fil. Dr. Gunilla Herolf, knuten bland annat till Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Forskarrådets ordförande Kjell-Åke Nordquist och ledamot Mikael Wigell omvaldes medan Nils-Gustaf Eriksson avgick och tackades för sina insatser i forskarrådet.

FacebookTwitterLinkedin