Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

10.12.2004 FN:s dag för de mänskliga rättigheterna

Upprop

Vi uppmanar alla män att delta i arbetet mot våld. Säga ifrån när hot om våld uttrycks. Ingripa mot övergrepp – våldet är ett av samhällets största problem. Fysisk och psykisk misshandel är förnedrande och förtryckande. Det gäller oavsett om det är kvinnor eller män, vuxna eller barn som drabbas.

Det är synnerligen viktigt att agera för att stoppa våld mot kvinnor och barn, ett våld som ofta är osynligt. Det är avgörande att männen deltar i det arbetet därför att män är i maktposition i dagens samhälle och våld är djupt förknippad med den manliga kulturen.

Att inte utsättas för våld är inget orimligt krav. Det är en mänsklig rättighet.

  • pojkar och män borde bli medvetna om våldets utbredning, orsaker och destruktiva konsekvenser.
  • vi måste öka kunskaperna om hur den bristande jämställdheten i samhället bidrar till att pojkar och män tar till våld.
  • vi tillsammans måste arbeta för att skapa de förutsättningar som behövs för att alla, kvinnan, mannen och barnen, i en familj där misshandel äger rum vågar bryta tystnaden och be om hjälp.
  • vi måste själva bryta med förtryckande manliga attityder och också, på ett positivt sätt, stötta och utmana andra män att göra detsamma.
  • verka för en kultur av icke-våld och ett jämställt samhälle, mänskliga förväntningar på pojkar och män och mot mäns våld och övergrepp

Antivåldsmanifestet

Jag understöder antivåldsmanifestet som i all klarhet går ut på att:

  • inte använda våld i någon form mot kvinnor
  • ett personligt ansvar att reagera mot våld utfört av andra män
  • att i mitt uppfostrande av barn beakta en icke-våldsprincip

Vad kan jag göra?

  • Bekräfta att du står bakom antivåldsmanifestet genom ett SMS (alt. e-post eller telefonsamtal) till Tidningen Åland och/eller Nya Åland – uppträd under eget namn – och lev upp till det du lovat.
  • Delta i och stöd Amnesty Internationals kampanj ”Stoppa våldet mot kvinnor”

Vi vill gärna använda oss av existerande nätverk och komma ut till alla män på Åland. Mera information om detta finns på http://www.mfj.se/

Stefan Simonsen och Robert Jansson

FacebookTwitterLinkedin