Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Pressmeddelande från Ålands fredsinstitut 29.3.2004

Konferens om människohandel och sexslaveri i Vilnius, Litauen

Ålands fredsinstitut var i fredags (25 mars) medarrangör till en konferens om människohandel och sexslaveri i Vilnius, Litauen. Huvudarrangör var Centret för försvunna personer samt det litauiska parlamentets kommitté för mänskliga rättigheter.

Konferensen ordnades i det litauiska parlamentet och lockade ca 150 deltagare. Deltagarna representerade såväl organisationer som myndigheter och beslutsfattande organ. Flera representanter för ambassader och internationella organisationer deltog även.

Ålands fredsinstituts ordförande Barbro Sundback medverkade med ett inlägg om människohandelns och sexslaveriets bakomliggande orsaker. Hon lyfte bl.a. fram de politiska och ekonomiska maktstrukturerna, och konstaterade att:

Ekonomisk och social ojämlikhet gör att enskilda människor drivs in i kriminalitet och prostitution. Fanns det ett reellt val att tjäna motsvarande pengar på ett hedervärt sätt torde det knappast finnas någon prostitution att tala om. Vid sidan av lagstiftning om kvinnors mänskliga rättigheter krävs således en medveten jämställdhetspolitik för att förhindra trafficking. De flesta av oss är rätt lika vad gäller vardagliga behov. Trygghet, ekonomisk och social självständighet samt möjligheter att påverka och fritt säga sin åsikt är mänskliga grundbehov som staten och de politiska makthavarna måste tillgodose för alla. Annars uppkommer politiska konflikter, sociala klyftor, klassmotsättningar, våld och exploatering av de allra fattigaste och mest utsatta.

Andra medverkande betonade bl.a. den litauiska lagstiftningen, förebyggande arbete och reintegrering av offer. Den avslutande diskussionen visade att det finns många olika åsikter om orsakerna till trafficking och även om hur man ska arbeta för att stoppa den.

Konferensen resulterade i en dialog mellan beslutsfattare, tjänstemän och frivilligorganisationer. Denna dialog betecknades av många som avgörande om man vill nå konkreta resultat. Därför planerar Ålands fredsinstitut att tillsammans med de övriga arrangörerna följa upp konferensen med en rad s.k. påverkansseminarier där organisationer, myndigheter och ledande politiker träffas för att diskutera enskilda frågor som är viktiga i arbetet mot trafficking. En sådan fråga är lagstiftningen som förbjuder köp av sex och de erfarenheter man i Sverige dragit av förbudet mot sexköp.

Barbro Sundback, ordförande för Ålands fredsinstitut och Ona Gustiene, chef för Centret för försvunna personer i Vilnius. (Fotot: Ålands fredsinstitut).


Robert Jansson
Verksamhetsledare
Tel +358 (0)18 15570

 

FacebookTwitterLinkedin