Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

18.9.2007. Den 16-27 juli 2007 representerade Heidi Öst Ålands fredsinstitut vid FN:s arbetsgrupp om ett tilläggsprotokoll till konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Tilläggsprotokollet är tänkt att innehålla en klagomekanism för enskilda eller grupper vars rättigheter enligt konventionen kränkts.

Heidi Öst konstaterar att medborgarorganisationerna betonade vikten av att gå in för ett omfattande och effektivt tilläggsprotokoll. I sin rapport från arbetsgruppens möte konstaterar hon även att det mellan de nordiska länderna finns tydliga skillnader i inställning till protokollet. Heidi Östs rapport kan laddas ner här.

Mer information om arbetet med ett tilläggsprotokoll samt bakgrundsmaterial presenteras bl.a. av Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter på
http://www.humanrights.se/Default.aspx?documentId=194

Se även Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights på http://www.ohchr.org/english/issues/escr/intro.htm

FacebookTwitterLinkedin