Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Barn1998 grundades på åländskt initiativ ett center för utsatta mammor och deras barn i Litauens huvudstad Vilnius. Förra veckan firades Nendres tioårsjubileum med åländska representanter på plats.

För tio år sedan grundade Ålands fredsinstitut och den lokala kvinnoklubben Devyndarbe ett icke-statligt dagis i den resurssvaga stadsdelen Snipiskes i centrala Vilnius. Syftet var att göra det möjligt för ensamstående, utsatta mammor att hålla samman och försörja sin familj, att ta hand om sina barn och att undvika att barnen hamnar på gatan.

Tio år senare är Nendre en självständig organisation. Finansiering och utveckling av verksamheten sker lokalt och Ålands fredsinstitut har numera en stödjande roll. Barn erbjuds en plats på dagis eller i eftermiddagsverksamhet med influenser från nordisk pedagogik och mammorna får stöd och rådgivning i såväl praktiska och ekonomiska som sociala och psykologiska frågor.

Nendre firades med en jubileumskonferens och en mottagning. På konferensen talade representanter för nationella och lokala myndigheter i Litauen och från NGO:s från såväl Åland som från Litauen, Vitryssland och Kaliningrad.

Flera talare lyfte fram det unika i att Nendre arbetar med hela familjen, vilket är ett nytt sätt att jobba med resurssvaga personer. Det poängterades också att Nendre har en viktig roll som modellverksamhet och att erfarenheterna av nya sätt att jobba med utsatta mammor och barn bör spridas vidare. Verksamheten inom Nendre exporteras som bäst till Kaliningradområdet och till Vitryssland inom ramen för Ålands fredsinstituts pågående projekt Nendre – erfarenhetsspridning.

Nendres föreståndare Danute Mituziene berättade om hur Nendre arbetar med hela familjen och också med dess närmaste anhöriga, och hur personalen strävar efter att hjälpa utsatta mammor att utbilda sig, söka jobb och ta väl hand om sina barn.

Genom arbetet med att stärka utsatta kvinnor och hjälpa dem att få en bättre position i samhället vill Nendre bidra till ökad demokratisering och jämställdhet. När kvinnornas position stärks och de blir mer medvetna medborgare ökar deras möjligheter till aktivt deltagande i samhällslivet. Samtidigt stärks det civila samhället då alternativ till statliga verksamheter synliggörs.

Finlands avgående ambassadör i Litauen Timo Lahelma som aktivt stöttat Nendre under många år gratulerade och sade sig vara stolt över att Finland får vara med att bidra till att ge en framtid för utsatta familjer.

Emmaus verksamhetsledare Carina Aaltonen, som varit involverad i Nendres utveckling ända från starten, sade i sitt anförande på jubileumskonferensen att visionen blivit verklighet.
-    ¬Trots fattigdomen kan de små familjerna hålla ihop och barnen hålls borta från gatan.

Det mest gripande talet höll Violeta Lapinskiene, en fembarnsmamma som för sex år sedan sökte hjälp hos Nendre.
- Nendre gav mig en möjlighet att bygga upp mitt liv och ta hand om mina barn. Nendres personal gav mig möjligheter och lärde mig att kärlek är en nödvändighet.

Läs mer om Violeta här

Representanter från Åland var från Emmaus verksamhetsledare Carina Aaltonen och från  Ålands fredsinstitut styrelseordförande Barbro Sundback, styrelseledamot Leena Lindqvist, direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, projektledare Justina Donelaite och informationsansvariga Susann Simolin.
FacebookTwitterLinkedin