Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

2 Newsletter

Link to / Länk till Nyhetsbrev / Newsletter 2/2019

CONTENTS

 • Upcoming lunch seminar 8.5.2019:
 • Jonny Andersen - On the Swedish Language in Finland and The Swedish Assembly of Finland
 • Call for Interns at the Åland Islands Peace Institute in the autumn of 2019
 • Three new Members of the Board
 • Night of Knowledge 10.6 at Alandica Debatt Event
  and more

INNEHÅLL

 • Kommande lunchseminarium 8.5.2019:
 • Jonny Andersen - Hur står det till med svenskan i Finland? Om Folktinget och dess arbete
 • Praktik vid Ålands fredsinstitut hösten 2019
 • Tre nya ledamöter i fredsinstitutets styrelse
 • Kunskapens kväll 10.6 på Alandica Debatt
  m.m.

CONTENTS

 • Upcoming lunch seminar 12.3.2019: Marie Allansson - Is the World Becoming More Peaceful or More Violent?
 • The Kastelholm Talks on Peace 28.3.2019
 • Lecture 7.3.2019 by Rector Peter Aronsson, Linnaeus University
 • Spiliopoulou Åkermark Participates in the Conference "Countries without Armies"
 • and more

INNEHÅLL

 • Kommande lunchseminarium 12.3.2019: Marie Allansson - Blir världen fredligare eller mer våldsam?
 • Kastelholmssamtal om fred 28.3.2019
 • Föreläsning 7.3.2019 av rektor Peter Aronsson, Linnéuniversitetet
 • Spiliopoulou Åkermark deltar i konferensen ”Countries without Armies”
 • m.m.

Link to / Länk till Nyhetsbrev / Newsletter 4/2018

 Ladda ner Nyhetsbrev / Download Newsletter as pdf

CONTENTS:

 • Symposium: ‘Collective Security, a Rules-Based International Order and the Åland Islands’
 • Op-ed advocates long-term focus on research on Åland
 • E-course on territorial autonomy starting
 • New staff and interns
 • Besök från Tjeckien, Slovakien och Indien
 • Med mera

INNEHÅLL:

 • Seminarium om demilitarisering, tillit, Åland och Svalbard
 • Långsiktig satsning på forskning förespråkas i debattartikel
 • E-kurs om territoriellt självstyre startar i oktober
 • Nytt forskningsprogram
 • Ny medarbetare och nya praktikanter
 • Visits frpm Czech republic, Slovakia and India
 • And more

CONTENTS

 • New issue of the Journal of Autonomy and Security Studies
 • Lunch seminar 11.12.2018: Who will save the Baltic Sea? The role of law in environmental governance. Professor Henrik Ringbom.
 • Report describes the first 20 years of the work of the Contact Group between the Foreign Ministry and Åland.
 • Seminar and report about trust on the Åland Islands.
 • And more

INNEHÅLL

 • Nytt nummer av e-tidskriften JASS
 • Lunchseminarium 11.12.2018: Vem ska rädda Östersjön? Om juridikens roll i miljöstyrningen. Professor Henrik Ringbom.
 • Rapport om kontaktgruppen mellan UM och Åland 20 år.
 • Seminarium och rapport om tillit på Åland.
 • m.m.

Link to / Länk till Nyhetsbrev / Newsletter 2/2018

Download / Ladda ner Nyhetsbrev / Newsletter as / som pdf

CONTENTS:

 • Seminar about Nordic efforts for mediation 14.6
 • Hurray for Autonomy! Celebrating Autonomy Day 9 June with pancake and music
 • Registration open for e-course on territorial autonomy and the Åland Example
 • The aims of the Åland Autonomy Act's revision & the origins and evolving roles of land rules
  in the latest issue of e-journal JASS
 • The Peace Institute offers information on Åland in book form
 • And more

INNEHÅLL:

 • Välkommen på seminarium: Norden medlar - hemma och borta, 14.6
 • Hurra för självstyrelsen! Självstyrelsedagen 9 juni firas med pannkaka och musik
  Anmälan har öppnat: Internetbaserad högskolekurs om självstyrelse och Ålandsexemplet
 • Målen med självstyrelselagsrevisionen och framväxten av landrättigheter diskuteras i nya numret av e-tidskriften JASS
 • Fredsinstitutet bjuder på Ålandskunskap i boklådor
 • Med mera
FacebookTwitterLinkedin