Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

2 Newsletter

Contents

 • We are recruiting
 • Register for e-course on territorial autonomy
 • Education for volontary mediators
 • New report on the international use of the Åland example
 • And more ...

Innehåll

 • Fredsinstitutet söker vikarierande informatör
 • Anmäl dig till e-kurs om territoriell autonomi
 • Vill du bli medlare? Grundkurs ges i höst.
 • Ny rapport om Ålandsexemplets användning
 • Med mera ...

Read the newsletter here.

Läs nyhetsbrevet här.

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut 3/2020

Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 3/2020

Contents

 • Webinar on the international use of the Åland example, 10 June.
 • Webinar 27 May: How does the COVID-19 affect minorities?
 • Statement submitted to UN ECOSOC
 • Wille Valve new member of the board
 • And more ...

Innehåll

 • Webinarium 10.6 om Ålandsexemplets användning
 • Webinarium 27.5: Hur påverkas minoriteter av coronakrisen?
 • Uttalande inlämnat till FN ECOSOC
 • Wille Valve ny i fredsinstitutets styrelse
 • Med mera ...

Läs nyhetsbrevethär.

Read the newsletter here.

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut 1/2020

Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 1/2020

Contents

 • Margot Wallström, KG Hammar and Marja Lehto among the speakers at the Kastelholm talks
 • Lunch seminar on the pre-requisites for growth on 12th February
 • New employees at the Peace Institute
 • Research meeting for the upcoming book on democracy

Innehåll

 • Margot Wallström, KG Hammar och Marja Lehto talar under Kastelholmssamtalen 2020
 • Lunchseminarium om tillväxtens nya villkor 12 februari
 • Nyanställda vid fredsinstitutet
 • Forskarmöte inför kommande antologi om demokrati

Läs nyhetsbrevet här.

Read the newsletter here.

 

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut 2/2020

Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 2/2020

Contents
 • The Kastelholm talks will be held online
 • Lunch seminars will be postponed
 • Panel discussion on the Åland Example held at the Parliament of Sweden
 • The Peace Institute receives support from ministries
 • Article about Åland in report by the German-speaking Community's Parliament in Belgium
 • Petra Granholm spoke at the film festival Vera
Innehåll
 • Kastelholmssamtalen hålls på distans
 • Lunchseminarier skjuts upp
 • Om Ålandsexemplet i Sveriges riksdag
 • Fredsinstitutet får stöd från UM och JM
 • Artikel om Åland i rapport från tyskspråkiga parlamentet i Belgien
 • Petra Granholm talade på filmfestivalen Vera

Läs nyhetsbrevet här.

Read the newsletter here.

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut 4/2019

Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 4/2019

Contents

 • The many-faceted character of autonomy explored in new issue of The Journal of Autonomy and Security Studies
 • The Kastelholm talks 2020: War, peace and the environment
 • Save the dates: Lunch seminars on 12 February and 5 March
 • New research project: What has the EU implied for Åland? 

Innehåll

 • Kastelholmssamtalen 2020 har temat krig, fred och miljö
 • Nya numret av JASS belyser mångskiftande självstyrelse
 • Notera datumen: lunchseminarier 12 februari och 5 mars
 • Nytt forskningsprojekt: Vad har EU betytt för Åland?

Läs nyhetsbrevet här.

Read the newsletter here.

FacebookTwitterLinkedin