Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Nyhetsbrev_AIPI_4_2013_Page_1Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut / Newsletter from the Åland Islands Peace Institute

4/2013

Ladda ner / Download pdf.  

Innehåll/Contents:

President Halonen beskyddare för Kastelholmssamtal om fred / President Halonen patron for Nordic talks on peace

Slutsatser från Fair Sex-projektet 2013 / Conclusions from the Fair Sex project 2013

Finansiering beviljad för nordiskt-baltiskt nätverk för jämställdhet / Funding granted for Nordic-Baltic network on gender equality

Med mera / And more

FacebookTwitterLinkedin