Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Link to Nyhetsbrev / Newsletter 1/2017

Download newsletter in pdf / Ladda ner nyhetsbrevet i pdf

INNEHÅLL:

 • Kastelholmssamtalen 2017: Anmälan för publik till rundabordssamtalen öppen till 10.3
 • Lunchseminarium - Ett nytt kallt krig? Stormaktspolitik i det tjugoförsta århundradet
 • Fredens Öar i nytryck på ryska
 • Seminarium i Helsingfors - Åland som exempel
 • Artikel om demilitarisering som ett konstruktivt verktyg för samarbete och fred publicerad i OSSE-tidskrift
 • Vanessa Westerlund ny praktikant på fredsinstitutet
 • Gränslös frukostdiskussion med Nipå
 • Lunchseminarium med Kenneth Gustavsson

CONTENT:

 • The Kastelholm talks 2017: Speakers and Registration
 • Lunch Seminar: A New Cold War? Power Politics in the 21st Century
 • Islands of Peace, reprinted in Russian
 • Seminar in Helsinki - Åland as an Example
 • Article on demilitarization as a constructive tool for co-operation and peace published in OSCE's magazine
 • Vanessa Westerlund, new intern at the Institute
 • Breakfast discussion on borders and boundlessnes
 • Lunch seminar with Kenneth Gustavsson
FacebookTwitterLinkedin