Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Link to / Länk till Nyhetsbrev / Newsletter 1/2018

Download/Ladda ner Nyhetsbrev / Newsletter 1/2018 as / som pdf

INNEHÅLL

Kastelholmssamtalen 2018: Media, makt och mod - om trovärdighet och tillit i det offentliga samtalet
Kommande lunchseminarium - Janne Holmén om öar och identitet
Roger Jansson utsedd till seniorrådgivare för fredsinstitutet
Sia Spiliopoulou Åkermark tillbaka på direktörsposten
Med mera ...

CONTENT

The Kastelholm Talks 2018: Media, Power and Courage - on Credibility and Trust in the Public Discourse
Upcoming lunch seminar - Janne Holmén on islands and identity
Roger Jansson appointed Senior Adviser of the ÅIPI
Sia Spiliopoulou Åkermark returns as Director
And more ...

FacebookTwitterLinkedin