Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Link to / Länk till Nyhetsbrev / Newsletter 2/2018

Download / Ladda ner Nyhetsbrev / Newsletter as / som pdf

CONTENTS:

 • Seminar about Nordic efforts for mediation 14.6
 • Hurray for Autonomy! Celebrating Autonomy Day 9 June with pancake and music
 • Registration open for e-course on territorial autonomy and the Åland Example
 • The aims of the Åland Autonomy Act's revision & the origins and evolving roles of land rules
  in the latest issue of e-journal JASS
 • The Peace Institute offers information on Åland in book form
 • And more

INNEHÅLL:

 • Välkommen på seminarium: Norden medlar - hemma och borta, 14.6
 • Hurra för självstyrelsen! Självstyrelsedagen 9 juni firas med pannkaka och musik
  Anmälan har öppnat: Internetbaserad högskolekurs om självstyrelse och Ålandsexemplet
 • Målen med självstyrelselagsrevisionen och framväxten av landrättigheter diskuteras i nya numret av e-tidskriften JASS
 • Fredsinstitutet bjuder på Ålandskunskap i boklådor
 • Med mera
FacebookTwitterLinkedin