Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut 4/2019

Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 4/2019

Contents

  • The many-faceted character of autonomy explored in new issue of The Journal of Autonomy and Security Studies
  • The Kastelholm talks 2020: War, peace and the environment
  • Save the dates: Lunch seminars on 12 February and 5 March
  • New research project: What has the EU implied for Åland? 

Innehåll

  • Kastelholmssamtalen 2020 har temat krig, fred och miljö
  • Nya numret av JASS belyser mångskiftande självstyrelse
  • Notera datumen: lunchseminarier 12 februari och 5 mars
  • Nytt forskningsprojekt: Vad har EU betytt för Åland?

Läs nyhetsbrevet här.

Read the newsletter here.

FacebookTwitterLinkedin