Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut 25.11.2009

Föreläsning 1.12.2009: Ålands självstyrelse i global jämförelse

Hur stark är Ålands ställning i jämförelse med andra territoriella autonomier? På vilka områden är Ålands självstyrelse väl utvecklad och vilken potential för utveckling kan vi se i ett jämförande perspektiv? Vid föreläsningen 'Åland i global jämförelse', tisdagen den 1 december klockan 14-16 i Lagtingets auditorium kommer Maria Ackrén, nybliven doktor i statsvetenskap, att berätta om resultaten från sin avhandling Conditions for Different Autonomy Regimes in the World - A Fuzzy-set Application. Ackrén kommer främst att fokusera på de slutsatser från den internationella jämförelse hon gjort av 65 territoriella autonomier som är intressanta ur ett åländskt perspektiv. Föreläsningen ordnas som ett gemensamt arrangemang av Ålands lagting och Ålands fredsinstitut. Docent Sia Spiliopoulou-Åkermark, direktör för Ålands fredsinstitut, fungerar som moderator.

Lecture 1.12.2009: The self-governance of Åland in global comparison

Maria Ackrén recently defended her doctoral thesis "Conditions for Different Autonomy Regimes in the World - A Fuzzy-set Application" at Åbo Akademi in Turku. In her thesis she maps the territorial autonomies of the world and shows how the fuzzy-set method can be used in the field of comparative politics. On 1st of December 2009 at 2p.m. in the auditorium of the Åland Parliament, she will give a lecture in Swedish on her thesis, mainly focusing on findings interesting from an Ålandic perspective. The event is arranged by the Åland Parliament and the Åland Islands Peace Institute jointly.

Mångkulturellt café tema Tyskland

Fredag den 27 november kl 18.00-21.00 ordnas ett mångkulturellt café med tema Tyskland på Café Bönan i Mariehamn. På programmet står landspresentation och diskussion samt tysk mat.
inträdet är 5 euro. Hjärtligt välkomna!
Multicultural café Germany
Friday 27 of November between 6 and 9 p.m. a multicultural café with Germany in focus will be held at Café Bönan in Sjökvarteret, Mariehamn. There will be a country presentation and discussion as well as a taste of German food, included in the entrance fee of 5 euros. Welcome!

Ladda ner Nybetsrev 25.11.2009
FacebookTwitterLinkedin