Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Fredsnyheter nr 16

Ungdomsutbyte i Bosnien

Den 1- 10de juli deltar 5 åländska ungdomar från Ålands Fredsinstitut i ett internationellt ungdomsutbyte i Bosnien. 50 deltagare och 10 gruppledare kommer från Albanien, Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Serbien, Makedonien, Belgien, Portugal, Storbritannien/Nordirland, Estland och Finland/Åland.

Under utbytet kommer deltagarna att resa till byarna Goradze och Foca söder om Sarajevo. Innan kriget bodde serber och bosniaker sida vid sida i dessa byar, men efter kriget har en uppdelning skett. Idag bor mestadels muslimer i Goradze och serber i Foca. Ungdomar från båda byarna kommer att delta i utbytet och tanken är att diskutera framtida ungdomsaktiviteter i regionen, då detta idag saknas.

Deltagarna kommer att bo i byarna, intervjua lokalbefolkningen och ge information om sina organisationer de representerar. Dessutom kommer workshops om bl.a. mänskliga rättigheter att hållas. Avslutningsvis kommer deltagarna att ha föreställningar i byarna till vilka lokalbefolkningen bjuds in.

De åländska/finska deltagarna är Ingrid Eriksson, Mikaela Kjeldsen, Linda Johansson, Liselott Sundbäck och Jhenny Åvik. Gruppledare är Fredsinstitutets högskolepraktikant Jennika Kullman.

Jennika deltog i ett planeringsmöte med de andra ländernas gruppledare den 16 - 19 juni. Under mötet besökte ledarna byarna Goradze, Foca och Tjentiste. Dessutom diskuterades logi och transport frågor samt olika programpunkter. Alla ledare har träffat sina grupper och kan konstatera att deltagarna är otroligt förväntansfulla och motiverade inför utbytet.

Youth Cooperation in Postconflict rural Areas

Ålands fredsinstitut är med i ansökan om ett internationellt ungdomsutbyte i Bosnien-Herzegovina. Lägret arrangeras i Bosnien den 1-10 juli 2006. Om vi får medel förstås!

I utbytet deltar Albanien, Bosnien-Herzegovina, Belgien, Croatien, Estland, Makedonien, Portugal, Serbien-Montenegro, Nordirland (Storbritannien) och Åland (Finland).

Vi har redan många som anmält sig preliminärt till lägret både som deltagare och som ledare. Men på reservlistan finns många platser kvar. man vet ju aldrig vad som händer nästa sommar.

 

Med vänlig hälsning
Jennika Kullman
FacebookTwitterLinkedin