Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Nyhetsbrev 15.5.2006

Fredsnyheter nr 14

Fredsinstitutets projekt i Litauen

Tjegrupper
Den 21-22 april 2006 ordnade Ålands fredsinstitut i samarbete med sina partners Missing Persons’ Families Support Center den första utbildningen för utbildare av tjejgruppsledare i Vilnius, Litauen. Utbildningen hölls inom ramen för projektet ”Girl Power in Lithuania” som finansieras av bl. a. Rädda Barnen i Sverige, Rädda Barnen på Åland och Emmaus-Åland. Ålands fredsinstitut har drivit projektet sedan år 2003 med syftet att stärka unga flickor i riskzonen och förebygga trafficking. Sedan 2003 har så många som 43 tjejgruppsledare utbildats och startat 32 tjejgrupper runt om i landet. Sammanlagt är 19 organisationer, skolor och fritidscenter involverade i projektet.

För att möta det ökade intresset att utbilda sig till tjejgruppsledare och starta förebyggande aktiviteter för tjejer har man börjat utbilda litauiska utbildare som kan vidareförmedla kunskaperna om och erfarenheterna av tjejgruppsmetoden. Den första gruppen som gått utbildning för utbildare omfattade 13 tjejgruppsledare med minst ett års erfarenhet av tjejgruppsarbetet. De flesta av dem är lärare, psykologer och sociala pedagoger. Utbildningen genomfördes av en jämställdhets- och ungdomskonsult Mia Hanström och fredsinstitutets projektledare/tolk Justina Donielaite.

Seminarium i Kaliningrad
Den 26-27 april deltog fredsinstitutets projektledare Justina Donielaite i ett internationellt seminarium i Kaliningrad som ordnades av de ryska projektpartners ”Hoppets stjärna” och ”Familjens uppståndelse”. Båda organisationerna deltar i projektet ”Nendre – erfarenhetsspridning” och har startat egna projekt som bygger på Nendres erfarenheter av socialt arbete bland marginaliserade samhällsgrupper. Under seminariet presenterade organisationerna från Kaliningrad-regionen sina projektaktiviteter, lyssnade på föreläsningar av Nendres pedagoger samt planerade för det framtida samarbetet. Seminariet var välbesökt av myndighets- och organisationsrepresentanter som med stort intresse följer erfarenhetsutbytet och vill gärna se fler liknande initiativ i den ryska enklaven.

I slutet av maj 2006 planerar Emmaus-Åland att skicka sin första hjälpsändning till organisationerna i Kaliningrad-regionen som huvudsakligen kommer att rikta sig till unga ensamstående mammor med barn. Transporten finansieras med bidrag från 7:nde Mars Fonden i Finland.

Läs mer om våra projekt i Litauen.

FacebookTwitterLinkedin