Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Nyhetsbrev 19.04.2006
Fredsnyheter nr 13

Ungdomsutbyten sommaren 2006

Ålands fredsinstitut kommer att delta i ett stort internationellt ungdomsutbyte i Bosnien-Herzegovina den 1-10 juli 2006. Den 15-23 juli 2006 anordnar vi själva ett internationellt ungdomsläger vid Lemböte lägergård.

Ungdomsutbytet i Bosnien-Herzegovina heter ”Youth cooperation in post-conflict rural areas” . Huvudansvarige är en ung bosnisk man, Nedzad Cengic , som är bosatt I Belgien. Sammanlagt 50 deltagare och 10 ungdomsledare kommer från Albanien, Bosnien-herzegovina, Kroatien, Makedonien, Serbien-Montenegro, Belgien, Portugal, Estland, Nordirland (Storbritannien) och från Åland (Finland) med 5 deltagare + 1 ledare/land. Gruppledare till den åländska gruppen är Jennika Kullman från Ålands fredsinstitut.

Ungdomarna kommer att resa runt i sydöstra delen av Bosnien kring städerna Goradzde och Foca. De besöker både serbiska och muslimska byar, bekantar sig med befolkningen, berättar om projektet och sina respektive länder, deltar i vardagslivet. Rundresan avslutas vid monumentet efter andra världskriget i Tjentiste där ungdomarna kommer att ha program och utställning för allmänheten om sin resa i byarna.

Youth Cooperation in Postconflict rural Areas

Ålands fredsinstitut är med i ansökan om ett internationellt ungdomsutbyte i Bosnien-Herzegovina. Lägret arrangeras i Bosnien den 1-10 juli 2006. Om vi får medel förstås!

I utbytet deltar Albanien, Bosnien-Herzegovina, Belgien, Croatien, Estland, Makedonien, Portugal, Serbien-Montenegro, Nordirland (Storbritannien) och Åland (Finland).

Vi har redan många som anmält sig preliminärt till lägret både som deltagare och som ledare. Men på reservlistan finns många platser kvar. man vet ju aldrig vad som händer nästa sommar.


Ungdomslägret i Lemböte heter ”Peace, Democracy and Human Rights” samlar totalt 40 ungdomar och 8 ledare från Albanien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Makedonien, Rumänien, Serbien-Montenegro, Storbritannien (Nordirland) och Finland (Åland) med 5 deltagare + 1 ledare/land. Huvudansvarig för lägret är Marja Leena Magnusson och gruppledare till den åländska gruppen är Jennika Kullman båda från Ålands fredsinstitut.

Lägrets syfte är att ge ungdomarna kunskaper om fred, demokrati, mänskliga rättigheter, tolerans, solidaritet och demilitarisering. Lägret kommer att vara en del av 150-årsjubileum av Ålands demilitarisering.

Deltagarna kommer att besöka Bomarsund i början av lägret och få en historisk bakgrund för demilitariseringen. Under lägret arbetar de med olika områden inom lägrets tema. De kommer att förbereda utställningar, program, performanser mm som ska presenteras för allmänheten i Mariehamn den 21 juli och i Bomarsund den 22 juli. Ungdomarna ska lära sig att arbeta i grupper med olika nationaliteter, berätta om sin egen bakgrund och kultur och lära sig att förstå och acceptera olikheter. Lägerledningen kommer att ge deltagarna en ram för lägerprogram men ungdomarna själva kommer att ha ett stort ansvar för själva innehållet.

Många av deltagarna kommer från konfliktdrabbade områden och kan berätta om livet under svåra omständigheter. Den åländska gruppen kan informera om Ålands exempel och hur det är att leva i ett självstyrande och demilitariserat område. Alla deltagare är potentiella beslutsfattare i framtiden och vi hoppas att lägret ger dem en bra plattform att påverka och forma morgondagens samhälle. Mer info om lägret.

Gruppledare Jennika Kullman praktiserar under fyra månader, april-juli, på Ålands Fredsinstitut som en del av hennes avslutande studier i internationella relationer och freds-och konfliktkunskap vid Malmö Högskola. Inledningsvis sände Ålands Fredsinstitut Jennika till Riga där hon deltog i kursen ”Intercultural Learning as a Tool for Conflict Prevention and Resolution in Multicultural Societies”. Den 26 april deltar hon även i CIMO-kursen för gruppledare i Helsingfors.

Sponsorer
Viking Line sponsrar lägret på Åland

FacebookTwitterLinkedin