Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

08.06.2005

Fredsnyheter
Nyhetsbrev nr 6/2005

 

Fredsfostran
Ålands fredsinstitut och Ålands fredsförening - Emmaus har i samarbete med Skolbyrån och Läromedelscentralen vid Ålands landskapsregering och grundskolorna på Åland startat projektet "Fredsfostran". Syftet är att fredsfostran, dvs fredsrelaterade ämnen såsom konflikthantering infogas i skolutbildningen.

Projektet startar under det kommande läsåret i liten skala med ett fåtal pilotskolor. Rangsby skola i Saltvik är den första skolan som anmält intresse för pilotverksamhet. Även ett par andra skolor är intresserade.

Vi kommer att ta fram utbildningsmaterial och testa det i praktiken under pilotåret. Dessutom utreder vi behovet av fortbildning för lärare.
Pilotverksamheten finansieras till stor del med externa medel.

Ungdomsutbyte
Fredsinstitutet sänder i augusti 5-6 åländska ungdomar i åldrarna 16-25 år till ett internationellt ungdomsläger "Youth as Evaluators" som anordnas i Nordirland av den nordirländska organisationen Public Achievement.
Arrangörerna har fått EU-medel som täcker kost och logi, lokala resor samt 70% av resekostnader till Belfast. Ungdomarna betalar 30% av sina resor till Nordirland samt deltagaravgift på 100£.

Public Achievements hemsida: www.publicachievement.com.

Mer information om Fredsinstitutet hittar du på vår hemsida:
www.peace.ax.
FacebookTwitterLinkedin