Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Nyhetsbrev_AIPI_3_2012

INNEHÅLL:
Seminarium och ny rapport: Från idé till institut – historien om fredsinstitutets grundande,  25 oktober 2012 i Mariehamns stadsbibliotek
Bloggar och PM om europeiskt fredsinstitut, medling och autonomi
Fair Sex i siffror
Svenskspråkiga medlingsdagarna
Nya ansikten på fredsinstitutet
Med mera ....

Ladda ner i pdf här.


CONTENTS:

Seminar: From idea to institute - The story about the foundation of the ÅIPI
Blogs and PM:s on European peace institute, international mediation and autonomy
Fair Sex in numbers
Mediation days for Swedish speakers in Finland
New faces at the ÅIPI
And more ...

Download in pdf here.

FacebookTwitterLinkedin