Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

10.03.2005

Fredsnyheter
Nyhetsbrev nr 5/2005

Barbro Sundback och Mia Hanström deltog den 26 februari - 5 mars i den 49:de sessionen av FN:s Kvinnokommission i New York. Kofi Annan lyfte i sitt öppningsanförande upp bl.a. frågor om flickors och kvinnors rättigheter till utbildning, att äga land och ärva, om jämställdhet, flickors och kvinnors hälsa, dagligt arbete, möjlighet att delta i beslutsfattande och våld mot flickor och kvinnor.

Fredsinstitutets skrivelse om tjejgrupper blev antaget som ett Statement, dvs ett officiellt FN-dokument som distribueras till alla FN:s medlemsländer.

Svenska sexköpslagen fick ovationer. Lagen, som kriminaliserar köparen, betonar att sexköp inte är en affärsuppgörelse mellan två jämlika parter utan kvinnan är i en underordnad position.

Hela rapporten samt foton från mötet hittar du på vår hemsida.

Nordiskt Forum för Medling och Konflikthantering anordnade ett seminarium i Oslo den 7-8 mars med deltagare från Danmark, Finland, Norge, Sverige och Åland. Marja Leena Magnusson representerade Ålands fredsinstitut i mötet.

 

FacebookTwitterLinkedin