Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

 

   

 Telefonväxel: +358 (0)18 15570

Sia_nu  

Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör
Telefon: +358 (0)40-5040571  
E-post: sia[at]peace.ax

Sia Spiliopoulou Åkermark är direktör och forskningsledare vid Ålands fredsinstitut 
Sia blev doktor i folkrätt (Uppsala Universitet) 1997 och docent 2001 och har bland annat arbetat som t.f. Armfelt professor och direktör vid Institutet för mänskliga rättigheter, Åbo akademi, som gästforskare i flera internationella institutioner och som folkrättsjurist. Hon har arbetat på Ålands fredsinstitut sedan 2007. Hennes intresseområden är folkrättens syn på och verktyg för att hantera mångfald, Ålands internationella ställning, komparativa självstyrelseformer, internationella organisationer och frågor om våldsanvändning och demokratiskt beslutsfattande och kontroll.

     
Kjell Ake Nordquist  

Kjell-Åke Nordquist, chefredaktör
Telefon: +46 (0)768 65 03 65
E-post: kjell-ake[at]peace.ax

Kjell-Åke Nordquist är chefredaktör för institutets vetenskapliga e-tidskrift Journal of Autonomy and Security Studies (www.jass.ax). Han är professor i internationella relationer och arbetar med autonomi- och konfliktlösningsfrågor både som forskare och praktiker. Internationellt har Nordquist arbetat med fredsprocesser framförallt i Colombia, Mellanöstern och Östtimor.
Åren 2017-2021 arbetar han delvis från fredsinstitutet med forskningsprojektet "Fragile cities in the global South: Societal security, environmental vulnerability and representative justice", som leds av Helsingfors universitet.
Kjell-Åke har varit medlem i fredsinstitutets styrelse och forskarråd sedan dess start. Han var t.f direktör för institutet från april 2015 till februari 2018.

     
Liz1     

Liz Lindvall, informatör
Telefon: +358 (0)408019998
E-post: liz[at]peace.ax

Liz Lindvall vikarierar under hela 2021 som ansvarig för fredsinstitutets informationsverksamhet. Hon arbetar också med seminariearrangemang.
Liz har tidigare arbetat som journalist, copywriter och med digital marknadsföring både på frilansbasis och som anställd bland annat vid Ålandstidningen. Hon har en högre examen i historia och kulturvetenskap med inriktning mot media och journalistik från Södertörns Högskola och Uppsala universitet samt utbildning i Digital Copywriting vid Berghs School of Communication i Stockholm.

Liz talar svenska, engelska, spanska och lite finska.

     
Petra  

Petra Granholm, forskningskoordinator och medlingsansvarig
Telefon: +358 (0)401430572
E-post: petra[at]peace.ax
Telefon medlingsbyrån: + 358 (0)457 343 3513
E-post medlingsbyrån: Info[at]medlingsbyran.ax

Petra Granholm arbetar med förberedelser för forskningsprojekt, besöksmottagning, e-tidskriften journal of autonomy and Security Studies (jass) och översyn av publikationsverksamheten. Som medlingsansvarig handhar hon medlingsverksamheten, en lagstadgad kostnadsfri service som erbjuds parter i brottmål eller vissa tvister. 
Petra är politices magister från Åbo Akademi med huvudämne folkrätt och innehar även en master i resursförvaltning från högskolan i Akureyri, Island. Hon talar svenska, engelska, tyska och behjälplig isländska och finska.

     
Mirjam   

Mirjam Lukola, organisationssekreterare och medlingsassistent
Telefon: +358 (0)18 15570
Telefon:+ 358 (0)408 262573
E-post: mirjam[at]peace.ax

Mirjam Lukola är styrelsens sekreterare och ansvarar för intern planering och uppföljning av fredsinstitutets verksamhet samt koordinering av projektansökningar och redovisningar. Hon kooprdinerar också arbetet med Kastelholmssamtalen.
Mirjam arbetar också som medlingsassistent vid Åland medlingsbyrå.
Mirjam har studerat naturvetenskaper vid Åbo Akademi samt organisationsutveckling vid Umeå Universitet.
Hon talar svenska, finska och engelska.

     
Linn.jpg  

Linn Simonsson, projektassistent
Telefon: +358 40 029 25 74
E-post: linn(at)peace.ax

Linn Simonsson abetar som projektassistent på deltid till december 2020. Hon arbetar framför allt med Kastelholmssamtalen och med information samt med att assistera inom ett forskningsprojekt om EU och Åland. Linn studerar Masterprogrammet i European Studies vid Göteborgs Universitet och skriver för tillfället på sin masteruppsats med fokus på EU, Åland och viltförvaltning. Under 2019 gjorde hon sin ERASMUS+ praktik på fredsinstitutet.

     
jonny Andersen   Jonny Andersen, IT-ansvarig och ekonomiassistent

Tel. + 358 (0)40 53 12 700
jonny[at]peace.ax

Jonny har ansvar för teknik och IT, både för planering och genomförande av planerna. Jonny sköter även tekniken bakom hemsidan. Han assisterar också vid arbetet med löpande ekonomihantering såsom in- och utfakturering, budgetering och rapportering.
Jonny är en halvdansk stockholmare som sedan 15 år ser sig som en ålänning. Han har jobbat som elektriker, ekonomichef, IT-chef i ett flertal mindre bolag och organisationer I Sverige. Sedan början av 90-talet verkat som egenföretagare inom ekonomi och IT. Parallellt med arbetet för fredsinstitutet bedriver han verksamhet i familjens bolag Eriksberg AB.

     

 

 

John Knight, biblioteks- och arkivansvarig
Tel. +358 (0)457 342 0778
john[at]peace.ax

Institutets deltidsanställde biblioteksassistent John Knight ansvarar för fredsinstitutets bibliotek och arkiv. I biblioteket och arkivet finns material om bl.a. freds- och konfliktfrågor, minoriteter, autonomier, säkerhet, genus, mänskliga rättigheter samt om Ålands särskilda status. John är på plats på fredsinstitutet tisdagar mellan klockan 15.15 och 17.00. Övriga tider går det bra att ringa till John på telefon 0457 342 0778, eller till övrig personal på fredsinstitutet, telefon 15570, för överenskommelse om när du kan komma in och låna böcker eller läsa.

     
Sussi  

Susann Simolin, informationsansvarig och forskare - tjänstledig 2021
Telefon: +358 (0)400 989 570
E-post: susann[at]peace.ax

Susann Simolin är under 2021 till största delen tjänstledig för doktorandstudier i statsvetenskap vid Åbo Akademi, hon arbetar dock vidare med några pågående projekt vid fredsinstitutet.
I sitt ordinarie arbete är Susann ansvarig för fredsinstitutets informationsverksamhet. Hon arbetar också med forskning, besöksmottagning, seminarier tex lunchseminarier, ansökningar och projektledning.
Susann har tidigare arbetat som journalist på Göteborgs-Posten. Hon har en fil.kand i journalistik och en pol. mag i statsvetenskap.
Susann talar svenska, engelska, franska och lite finska.

FacebookTwitterLinkedin