Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Praktik

Volontärarbete

Gästforskare

Lediga tjänster


Kjell Ake Nordquist    

Kjell-Åke Nordquist, direktör
Tel. +358 18 21910
Mob. +358 (0) 405 0405 71, +46 (0)768 65 03 65
kjell-ake[at]peace.ax

Kjell-Åke är tillförordnad direktör för fredsinstitutet från 15.4.2015. Han är professor i internationella relationer med särskild inriktning på praktiskt fredsbyggande och mänskliga rättigheter vid programmet för Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm.
Nordquist har arbetat med autonomi- och konfliktlösningsfrågor både som forskare och praktiker och har varit medlem i fredsinstitutets styrelse och forskarråd sedan dess start. Internationellt har Nordquist arbetat med fredsprocesser framförallt i Colombia, Mellanöstern och Östtimor.

     

 

Sia_nu    

Sia Spiliopoulou Åkermark, forskningsledare
Tel. +358 18 21960
sia[at]peace.ax

Sia Spiliopoulou Åkermark är tjänstledig från sitt arbete som direktör på Ålands fredsinstitut för att arbeta med forskningsfrågor. Hon leder forskningsprojektet "Demilitarisering i en värld av ökad militarisering" och ansvarar för fredsinstitutets e-kurs om territoriell autonomi.
Sia blev doktor i folkrätt (Uppsala Universitet) 1997 och docent 2001 och har bland annat arbetat som t.f. Armfelt professor och direktör vid Institutet för mänskliga rättigheter, Åbo akademi, som gästforskare i flera internationella institutioner och som folkrättsjurist. Hon har arbetat på Ålands fredsinstitut sedan 2007. Hennes intresseområden är folkrättens syn på och verktyg för att hantera mångfald, Ålands internationella ställning, komparativa självstyrelseformer, internationella organisationer och frågor om våldsanvändning och demokratiskt beslutsfattande och kontroll.

       

Sussi

   

Susann Simolin, informationsansvarig
Tel. +358 18 15570
Mob. +358 (0)400 989 570
susann[at]peace.ax

Susann Simolin är ansvarig för fredsinstitutets informationsverksamhet. Hon arbetar också med besöksmottagning, seminarieorganisation, ansökningar och projektledning.
Susann har tidigare arbetat som journalist på Göteborgs-Posten. Hon har en fil.kand i journalistik och en pol. mag i statsvetenskap med inriktning internationella relationer och fredsforskning.
Susann talar svenska, engelska, franska och lite finska.

       
Elias Vartio 2    

Elias Vartio, forskningssamordnare
elias[at]peace.ax
Tel. + 358 18 15574

Elias arbetar med att stödja pågående forskningsverksamhet och forskarrådets arbete, t ex gällande ansökningar, manusarbete, publikationer, seminarieorganisation och biblioteksutveckling. Elias koordinerar också förfrågningar om praktik och medverkar i institutets utåtriktade verksamhet.
Elias har studerat folkrätt vid Helsingfors universitet och vid Åbo Akademi och har arbetat som journalist bl.a. för Hangötidningen, Västra Nyland och Svenska Yle. Elias har även medverkat i den Brysselbaserade ungdomstankesmedjan Futurelab Europe och Åbo Universitets center för framtidsforskning. Till hans intresseområden hör förutom säkerhet, även frågor om informationssamhället och migration.

       
Filip    

Filip Holiencin, forskare
filip[at]peace.ax

Forskare Filip Holiencin är tillbaka på fredsinstitutet där han till slutet av december ska fortsätta med sin forskning inom ett pågående projekt om demilitarisering: "Demilitarisering i en värld av ökad militarisering". Filip har en kandidat examen i skandinaviska studier och en master i juridik från Masaryk University i Tjeckien. Han har också jobbat som forskare vid the Northern Institute for Environmental and Minority Law vid Lapland universitet.

       
Heidi
 
   

Heidi Öst, vikarierande medlingsansvarig
Tel. +358 (0)18 21967 
Mobil + 358 (0)457 343 3513
info[at]medlingsbyran.ax

Heidi Öste vikarierar Justina Donielaite som är ansvarig för medlingsbyrån.
Som medlingsansvarig handhar hon medlingsverksamheten, en lagstadgad kostnadsfri service som erbjuds parter i brottmål eller vissa tvister. Mer information finns på www.medlingsbyran.ax.
Heidi har tidigare arbetat som ansvarig för Ålands medlingsbyrå och som forskare vid fredsinstitutet. Hon är i slutskedet av sina doktorandstudier i offentlig rätt vid Åbo Akademi, där hon småningom ska presentera sin avhandling om rösträtt och självbestämmande i fyra självstyrda områden, med Åland som ett av fallen.

       
Petra    

Petra Granholm 
petra[at]peace.ax

Petra Granholm har arbetat vid fredsinstitutet i flera repriser, och är tillbaka från oktober för att arbeta med förberedelser för forskningsprojekt och översyn av publikationsverksamheten. Petra är politices magister från Åbo Akademi med huvudämne folkrätt och innehar även en master i resursförvaltning från högskolan i Akureyri, Island.
       
Justina webb    

Justina Donielaite, organisationssekreterare
justina[at]peace.ax
Tel. + 358 18 23238

Justina Donielaite är styrelsens sekreterare och ansvarar för intern planering och uppföljning av fredsinstitutets verksamhet samt koordination av projektansökningar och redovisningar.
Justina  fungerar även som samordnare för jämställdhetsfrämjande och förebyggande projekt som drivs av fredsinstitutet lokalt och internationellt.
Justina är fil.mag. från Vilnius universitet och har yrkesexamen i International Business Administration från Internationella Handelshögskolan vid Vilnius universitet. Hon talar svenska, engelska, litauiska och ryska.

       
 jonny Andersen    

 

Jonny Andersen, ekonomi- och it-ansvarig
jonny[at]peace.ax 
Tel. + 358 (0)40 53 12 700

Jonny sköter den löpande ekonomihanteringen såsom löner, in- och utfakturering, budgetering, rapportering och bokslut. Han har också ansvar för teknik och IT, både för planering och genomförande av planerna. Sköter även tekniken bakom vår hemsida. Jonny är en halvdansk stockholmare som sedan 15 år ser sig som en ålänning. Han har jobbat som elektriker, ekonomichef, IT-chef i ett flertal mindre bolag och organisationer I Sverige. Sedan början av 90-talet verkat som egenföretagare inom ekonomi och IT.Parallellt med arbetet för fredsinstitutet bedriver han verksamhet i familjens bolag Eriksberg AB.

       

John

   

John Knight, biblioteks- och arkivansvarig
Tel. +358 (0)457 342 0778
john[at]peace.ax

Institutets deltidsanställde biblioteksassistent John Knight ansvarar för fredsinstitutets bibliotek och arkiv. I biblioteket och arkivet finns material om bl.a. freds- och konfliktfrågor, minoriteter, autonomier, säkerhet, genus, mänskliga rättigheter samt om Ålands särskilda status. John är på plats på fredsinstitutet tisdagar mellan klockan 15.15 och 17.00. Övriga tider går det bra att ringa till John på telefon 0457 342 0778, eller till övrig personal på fredsinstitutet, telefon 15570, för överenskommelse om när du kan komma in och låna böcker eller läsa.

       
FacebookTwitterLinkedin