Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstitut erbjuder praktikanter relevanta arbetsuppgifter, en stimulerande arbetsmiljö och handledning.

Vi ser praktikverksamheten som en möjlighet att stötta kompetensutvecklingen inom våra verksamhetsområden. Samtliga praktikanter erbjuds meningsfulla uppgifter och personlig handledning. Arbetsuppgifterna kan variera mycket beroende på aktuella projekt.

Våra tidigare praktikanter har haft väldigt olika profiler. De har bland annat studerat internationella relationer, folkrätt, sociologi, ekonomi, historia och språk. För att söka praktik hos oss behöver du inte studera något särskilt ämne, utan det viktiga är att du har ett intresse som faller inom fredsinstitutets huvudsakliga fokusområden som är fredsfrågor, säkerhet, minoriteter, självstyrelse. Praktikanten kan till exempel jobba med att bidra till pågående forskning, hjälpa till med seminariearrangemang, arbeta med information på sociala medier och genom nyhetsbrev och utveckling av hemsidan.

För att kunna ansöka om praktik på fredsinstitutet bör du ha avklarat minst det första året av dina studier, men inte ha tagit mastersexamen ännu. Vanligtvis lediganslås praktikmöjligheterna årligen i september/oktober och i april/maj. Vänligen se fliken ”lediga tjänster” för utannonsering. Praktiken är på heltid och vanligtvis 10 veckor, eller enligt överenskommelse.

Fredsinstitutet har inga möjligheter att finansiera praktik, varför praktikanten själv bör söka extern finansiering, till exempel via AMS högskolepraktik eller via sin institution.

Din praktikansökan bör inkludera din CV och ett kort motivationsbrev som klargör varför du är intresserad av praktik på fredsinstitutet och vad du önskar jobba med. Inkludera också relevant information om din institution och/eller sponsorprogram. Kontaktperson är forskningskoordinator Petra Granholm, petra (at) peace.ax, +358 18 21950.

 Praktikanter 2011 webb

Tesfaye är vår första digitala praktikant

2020-12-09 13:23:20

Tesfaye PhotoVi har en ny praktikant på Ålands fredsinstitut. Tesfaye Ayalew Mekonen heter han och kommer vara vår digitala praktikant på distans från Australien, från december i år till februari nästa år. Han kommer ursprungligen från Etiopien, men befinner sig för närvarande vid Queenslands universitet, där han läser till en magisterexamen i freds- och konfliktkunskap. Tesfaye har både en kandidat- och magisterexamen i juridik och har under de senaste åren undervisat i offentlig rätt på College of Law vid Debre Berhans universitet. Dessutom har han volontärt hjälpt utsatta personer i samhället med juridiska tjänster. Han har även varit juridisk rådgivare för ett statligt kontor som jobbar med markadministration och gjort praktik på den Afrikanska unionens kommission. På fredsinstitutet ska Tesfaye jobba med frågor om identitet, konflikthantering och flernivåstyrning i Afrika. Han kommer att bidra med texter, hålla i seminarier och hjälpa till att utveckla nytt digitalt material om konfliktlösning

Höstens språkpraktikant: Jessica Gregory

2020-11-25 13:25:32

jessicaJessica Gregory gör sin språkpraktik på fredsinstitutet från november till december. Hon kommer ursprungligen från North Carolina, USA och har en masterexamen i maskinteknik från Virginia Tech och Cornell University. På fredsinstitutet ska Jessica assistera med översättning till engelska av fredsinstitutets nya hemsida. Parallellt med praktiken undervisar hon i matematik på Högskolan på Åland. Jessica är intresserad av makroekonomi och miljöfrågor. På sin fritid njuter hon av utomhusaktiviteter, bland annat segling, trädgårdsodling och frisbeegolf. Jessica kom till Åland första gången 2014 för att besöka en kollega och träffade då sin nuvarande sambo, och nu lever och bor hon på Åland.

Ny praktikant: Vilma Kallio

2020-10-15 11:33:54

vilma presentationJag heter Vilma Kallio och jag är informationspraktikant på Ålands fredsinstitut från oktober till december 2020. Jag studerar internationella relationer vid Lapplands universitet i Rovaniemi. Jag har specialiserad mig på frågor som gäller arktisk politik, ursprungsfolk och EU samt freds- och säkerhetsfrågor. Min magisteruppsats handlar om politisk försoning i Kanada. På fredsinstitutet assisterar jag med uppdatering av hemsidan, sociala medier och nyhetsbrev och hjälper också till med marknadsföring av seminarier och publikationer som handlar om EU-frågor. Jag assisterar också vid konferenser och presentationer samt vid behov också forskningsrelaterade uppgifter. Under praktiken har jag en möjlighet att lära mig mera om minoritetsfrågor och autonomi och kanske också få nya insikter om Arktis genom jämföresler med Åland.

Ny praktikant: Saana Majander

2020-08-27 12:17:42

Saana

Jag heter Saana Majander och är forskningspraktikant på Ålands fredsinstitut från augusti till oktober 2020. Jag studerar juridik vid Helsingfors universitet och kommer att skriva mitt notariearbete under nästa vår. På fredsinstitutet assisterar jag med ett forskningsprojekt om vilken betydelse EU-medlemskapet har haft för Åland och särskilt med frågor kring lagberedningen i landskapet. Under praktiken har jag alltså en fascinerande möjlighet att lära mig mera djupgående om mina stora intressen inom juridikstudierna, i synnerhet lagstiftningens effektivitet. På fredsinstitutet får jag en chans att fördjupa mig i lagstiftningsprocessen i den unika kontexten av självstyret på Åland. Förutom forskningen skall jag under höstens lopp även jobba med e-kursen ”Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management: Lessons from the Åland Example”. 

Ny praktikant: Elvira Jansson

2020-04-16 08:45:25

Elvira_Jansson.jpgJag heter Elvira Jansson, är 21 år gammal och för närvarande studerar jag till socionom på yrkeshögskolan Novia i Åbo och förväntas ta examen år 2021. Jag är andraårsstuderande och i vår kommer jag att ha min praktikperiod på Ålands medlingsbyrå. Jag trivs väldigt bra med mina socionomstudier och utbildningen motsvarar även mina egna intressen så som människor, relationer, samhälle och socialt beteende.

Jag är jätteglad att jag har fått chansen att praktisera på Ålands medlingsbyrå då jag vill lära mig mera om medling och hur det fungerar i praktiken. Jag ser även framemot att ta del av olika verktyg och metoder som främjar konfliktlösning, någonting jag är övertygad om att man har stor nytta av vart man än hamnar i arbetslivet.

 

Forskningspraktikant våren 2020: Mari Ek

2020-02-11 08:59:47

Mari1Mari Ek är forskningspraktikant vid Ålands fredsinstitut från februari till april 2020. I sina studier vid masterprogrammet i fred, medling och konfliktforskning vid Tammerfors Universitet har hon fokuserat på mänskliga rättigheter, migration, humanitär hjälp och könsbaserat våld. Under sin praktik vid fredsinstitutet kommer Mari att hjälpa till med t.ex. forskningsprojekt, publikationsdatabaser och organisatoriska uppgifter relaterade till Kastelholmssamtalen.

 

 

Ålands fredsinstitut tar emot praktikansökningar för våren 2020

2019-09-30 08:56:00

Annonsbild

Ålands fredsinstitut erbjuder möjlighet till en dynamisk och flexibel praktik under våren 2020 för en eller två praktikanter.

Vi söker dig som har ett intresse för frågor om fred, säkerhet, minoriteter och självstyrelse. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innebära deltagande i seminariearrangemang, informationsspridning och utveckling av vår hemsida. Vid rekrytering i år uppskattar vi också särskilt färdigheter i bl.a. grafisk design, forskning, konflikthantering och evenemangsorganisation.

Läs mer ...

Forskningspraktikant hösten 2019: Calle Koskela

2019-09-19 09:51:58

Calle 1 kopia

Calle Koskela är forskningspraktikant vid Ålands fredsinstitut hösten 2019. Vasabördige Calle studerar politisk historia vid Helsingfors universitet, och har som mål att under år 2020 skriva klart sitt pro gradu-arbete. På fredsinstitutet kommer Calle bland annat assistera med höstens ansökningsprocesser och publikationer.

 

 

 

 

 

 

Praktikant hösten 2019: Karoliina Paakkinen

2019-09-02 09:46:07

HemsidanKaroliinaKaroliina Paakkinen är informationspraktikant vid Ålands fredsinstitut från augusti till oktober. Hon kommer att arbeta med omgörningen av fredsinstitutets hemsida samt andra informationsuppgifter. Dessutom hjälper hon till vid konferenser och presentationer som fredsinstitutet deltar i. Karoliina studerar samhällsvetenskap vid Tammerfors universitetet och håller på med sitt pro gradu-arbete som behandlar zambiska kvinnliga politikers möjligheter att delta i beslutsfattande.

 

 

 

Mirjam Granström om sin praktik på fredsinstitutet

2019-05-08 13:48:28

Mirjam Granström var forskningspraktikant på Ålands fredsinstitut under mars till maj 2019. Här är hennes utvärdering av praktikperioden:

Den grundläggande orsaken till mitt intresse för att praktisera vid Ålands fredsinstitut var att jag ville bli bättre bekant med forskning och frågor som institutet arbetar med som rör fred, säkerhet och minoriteter. När jag reflekterar tillbaka på min praktikperiod så inser jag att förutom att jag fått en inblick i hur institutet arbetar med forskning så har jag verkligen blivit medveten om vad Ålands särställning innebär. Som finlandssvensk läser man om ”Ålands-exemplet” under historialektionerna, men det är först under praktikperioden som jag verkligen förstått vad denna särställning innebär och hur Åland kan fungera som ett exempel på en fredlig lösning av en minoritetskonflikt.

Under praktiken har jag haft möjligheten att arbeta med utvecklingen av e-kursen ´Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management: Lessons from the Åland Example’, jag har deltagit i Kastelholmssamtalen och olika seminarier som rört frågor om Ålands särställning, svenska språkets ställning, hållbar utveckling och andra relevanta samhällsfrågor. Förutom detta har jag också haft möjlighet att bekanta mig med en annan form av fredlig konfliktlösning, d.v.s. Ålands medlingsbyrås medlingsverksamhet. Från att i mina studier ha läst om exempel på hur olika internationella aktörer strävar efter att lösa konflikter internationellt har det varit ytterst intressant och lärorikt att se hur medlingsverksamheten på Åland arbetar för att ta fram fredliga lösningar på konflikter som förekommer i det åländska samhället. Diskussionerna med personalen och med frivilliga medlare har fått mig att inse hur viktigt det är att fredsarbetet görs också lokalt.

Överlag har jag under praktikperioden fått ta del av mångsidiga uppgifter och lärorika diskussioner och föreläsningar. Jag har också haft möjligheten att presentera och diskutera frågor som jag brinner för och jag har träffat personer som tror på det de arbetar med och som har inspirerat mig.

IMG 20190429 115428
Mirjam Granström med Petra Granholm och Mirjam Lukola.

 

Praktikanter vid fredsinstitutet VT19

2019-03-11 10:23:00
Mirjam Granström1

Mirjam Granström är forsknings- och medlingspraktikant vid Ålands fredsinstitut under perioden mars-maj. Under praktiken kommer Mirjam bland annat att assistera vid utvecklingen av nya forskningsprojekt och förberedelserna för utgivningen av e-tidsskriften ”JASS”. Mirjam är i slutskedet av sina magisterstudier vid Åbo Akademi. Hennes huvudämne är folkrätt med inriktning på mänskliga rättigheter och flyktingrätt och för tillfället skriver hon sin magisteravhandling med fokus på asyl och tvångsäktenskap.

 

Linn Linn Simonsson gör sin ERASMUS+ praktik vid fredsinstitutet, från februari till juni. Linn studerar masterprogrammet i European Studies vid Göteborgs Universitet. Programmet är tvärvetenskapligt och fokuserar på de juridiska, politiska, kulturella och sociala aspekterna av europeisk integration och utveckling. Under praktiken kommer Linn bland annat assistera med förberedelserna kring Kastelholmssamtalen.

Vi tar emot praktikansökningar för hösten 2019 

2019-05-09 06:35:00

Ålands fredsinstitut erbjuder möjlighet till en dynamisk och flexibel praktik under hösten 2019 för en eller två praktikanter.

Är du intresserad av frågor om fred, säkerhet, minoriteter och självstyrelse? Tycker du om att ordna seminarier, skriva informationstexter, layouta och publicera information online?
Då har vi kanske praktikplatsen för dig!

Skicka in din ansökan senast den 27 maj 2019. (OBS Förlängd deadline.)

Praktik

Läs mer ...

Ny praktikant: Marielle Fellman

2018-12-10 14:44:47
Marielle  I november började Marielle Fellman som Ålands fredsinstituts nya praktikant. Marielle har en magisterexamen i kulturgeografi från Örebro Universitet.  Hon kommer att arbeta med att sammanställa information och hjälpa till vid fredsinstitutens evenemang och seminarier. Hon kommer också att hjälpa till med förberedelserna till Kastelholmssamtalet. 

 

Lauren Stevens är fredsinstitutets praktikant hösten 2018

2018-10-03 09:54:13

Lauren StevensLauren Stevens praktiserade på Ålands fredsinstitut från slutet av september till slutet av november 2018. Hon är ursprungligen från Storbritannien och studerar för närvarande mastersprogrammet för fred, medling och konfliktforskning vid Tammerfors universitet. Hennes magistersuppsats ska handla om vilka konsekvenser det brittiska utträdet ur EU (Brexit) kan få för fredsprocessen i Nordirland. Lauren har en kandidatexamen i internationella utvecklingsstudier och spanska från University of Chester i Storbritannien. Ett år av sina kandidatstudier tillbringade hon utomlands som utbytesstudent inom EU:s Erasmus-program. Hon arbetade då som engelskspråkig assistent i ett gymnasium i Melilla, en självstyrd stad på Afrikas nordkust, som tillhör Spanien och gränsar till Marocko. Laurens modersmål är engelska. Hon har studerat spanska och finska, och under sin tid på Åland deltog hon också i en kurs i svenska för nybörjare.

Lauren har skrivit en text om sin tid på Åland. Klicka på läs mer nedan för att läsa den.

Läs mer ...
FacebookTwitterLinkedin