Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Ålands fredsinstitut fokuserar på specifika områden inom freds- och konfliktlösningsfältet. Tematiskt och geografiskt utgår vi ifrån Åland och Ålandsexemplet. De arbetsformer vi främst använder oss av är forskning, empowermentarbete och information.

 

Berttelse_fri_72

 

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2018
    Verksamhetsberättelse 2019

 Policy för ekologisk och social hållbarhet

 

Forskning och praktisk verksamhet

Ålands fredsinstitut arbetar med forskning, utbildning och information inom områdena fred, konflikt och konfliktlösning. Fokus ligger på frågor om självstyrelse, minoriteter och säkerhet, med utgångspunkt i Ålands särställning.
Fredsinstitutet är ett oberoende institut som grundades 1992. En styrelse fattar beslut om den övergripande verksamheten och ett forskarråd ansvarar för den vetenskapliga inriktningen.

Det här gör Ålands fredsinstitut:

•  Bedriver forskning om självstyrelser, minoriteter och säkerhet, i egen regi och i samarbete med internationella nätverk av forskare och institutioner.
•  Sprider forskningsresultat genom seminarier, konferenser, hemsida och publikationer.
•  Håller utbildningar, workshops och presentationer om forskningens teman och det så kallade Ålandsexemplet, vars innehåll och tillämpning dessutom presenteras för ett stort antal besökare från hela världen.
•  Arrangerar konferenser som exempelvis “Kastelholmssamtal för fred” på Kastelholms slott på Åland.
•  Driver eller deltar i lokala och internationella nätverk och projekt som främjar dialog, demokratisering, jämställdhet och icke-våld.
•  Erbjuder medling i enlighet med lagen om medling vid brott och vissa tvister (1015/2005) genom Ålands medlingsbyrå och dess frivilliga medlare.

Vision

S_FredisÅlands fredsinstitut vill

- vara en bas för kunskap om ålandsexemplet och fredsrelaterade frågor,

- påverka samhällsutvecklingen genom spridning av nämnda kunskap genom publikationer, rapporter, seminarier och föreläsningar,

- samt vara en såväl lokal som internationell mötesplats för utbyte av erfarenheter och kunskap.

 

 

 

 

 

 

 

FacebookTwitterLinkedin