Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

ÅLANDS FREDSINSTITUTS PUBLIKATIONER

PUBLICATIONS BY THE ÅLAND ISLANDS PEACE INSTITUTE                     

 

Beställ böcker från / Order books from ÅLANDS FREDSINSTITUT /ÅLAND ISLANDS PEACE INSTITUTE, PB 85, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland, tel./phone +358 18 23238, fax +358 18 21029, e-mail: books[a]peace.ax

 

 
Demilitariseringsbok2018.jpg    

Demilitarisation and International Law in Context – The Åland Islands

Sia Spiliopoulou Åkermark, Saila Heinikoski, Pirjo Kleemola-Juntunen

ISBN 978-1-138-09330-0 (English 2018)

Förlag/publishing hourse: Routledge 

Boken kan beställas med hårda pärmar eller som e-bok från förlaget. / The publication as hardback and e-book can be ordered from the publishing house.Nordiska sjalvstyrelser omslag

   

Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv - Färöarna, Grönland och Åland

Sia Spiliopoulou Åkermark och Gunilla Herolf (Redaktörer)

Publicerad i samarbete mellan Ålands fredsinstitut och Nordiska rådet.

ISBN 978-95-252657-7-4 (Tryckt)
ISBN 978-95-252657-8-1 (Online)
Svenska/Swedish 2015

Nordiska rådet har publicerat en policy brief med en sammanfattning av publikationens innehåll som kan laddas ner här.

Publikationen i sin helhet finns i elektronisk version här och kan också beställas inbunden från Ålands fredsinstitut (books(a)peace.ax) mot ersättning av portokostnaden.

The publication The Nordic Self-Governing Areas in a Peace Perspective : The Faroe Islands, Greenland and the Åland Islands is published in Swedish and can be downloaded in pdf here, or ordered from the Åland Islands Peace Institute upon payment of postage fee.

The Nordic Council has published a policy brief in nordic languages and in English, summarising the results of the publication. The policy brief can be downloaded in English here.


ALEX_Cover_72    

The Åland Example and Its Components – Relevance for International Conflict Resolution

Sia Spiliopoulou Åkermark (Editor)

ISBN 978-952-5265-60-6 (English 2011)

30,00 euro + porto/postage

Information in English | Swedish


Utpost     Utpost, mellanland, brygga
Outpost, land in between, bridge
Etuvartio, välimaa, silta


ISBN 978-952-5265-38-5 (Swedish, 2009), 978-952-5265-39-2 (English, 2009), 978-952-5265-40-8 (Finnish, 2009)

25,00 euro + porto/postage/postikulut

Information: Svenska | English

Active Image    

Den åländska hembygdsrätten/The Right of Domicile on Åland
Rapport från seminariet Hembygdsrätt, näringsrätt, medborgarrätt – hörnstenar i den åländska självstyrelsen i Helsingfors den 14 juni 2007./A report from the seminar The right of domicile, the right of trade, citizens’ rights – cornerstones of Åland’s autonomy in Helsinki on 14 June 2007.

Redaktör/editor: Sia Spiliopoulou Åkermark
ISBN 978-952-5265-20-0 (Swedish 2007)
ISBN 978-952-5265-32-3 (English 2009)
Utgiven av Ålands fredsinstitut och Ålands lagting 2007

The Right of Domicile on Åland (engelsk version/English version) beställes från / order from Ålands fredsinstitut/the Åland Islands Peace Institute 
25,00 euro + porto/postage/postikulut

Den åländska hembygdsrätten (svensk version/Swedish version) beställes från / order from Ålands landskapsregering, PB 1060, 22111 Mariehamn, Åland, Finland, info[at]regeringen.ax

Ladda ner boken (på svenska) här / Download the book (in Swedish) here.


Sample Image    

Åland – fredens öar? Rapport från seminarium den 19.10.2006 på Armémuseum i Stockholm.

Alyson JK Bailes, Ove Bring, Graham Robins, Barbro Sundback
Utgiven av Norden i Fokus, Ålands landskapsregering och Ålands fredsinstitut 2007.

Endast för nedladdning . Only for downloading.


Sample Image     Fredens öar. Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering
Islands of Peace. Åland's autonomy, demilitarisation and neutralisation
Rauhan saaret. Ahvenanmaan itsehallinto, demilitarisointi ja puolueettomuus


Susanne Eriksson, Lars Ingmar Johansson & Barbro Sundback

ISBN 952-5265-16-1 (Swedish, 2006), 952-5265-17-X (English, 2006), 978-952-5265-21-7 (Finnish, 2007)

25,00 euro + porto/postage/postikulut

Information in Swedish | English | Finnish


Sample Image     Fredens öar. Ålands demilitarisering – seriehäfte

Bild: Jonas Wilén, text: Susanne Eriksson

ISBN 952-5265-19-6. 2006.

5,00 euro + porto

Sample Image     International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea

Sia Spiliopoulou-Åkermark (Editor-in-chief), Leena Huss, Stefan Oeter & Alastair Walker (Co-editors)

ISBN 952-5265-18-8. 2006.

30,00 euro + postage

Sample Image     Territoriella autonomier

Territoriella autonomier i världen - en empirisk studie över de självstyrda områdena i världen

Maria Ackrén

ISBN 978-952-5265-15-6, 2006.

20,00 euro + porto

Sample Image     Litauisk-svenska alfabetet | Lietuviu-svedu kalbu abécéle

Nendre-centre for women and children in Vilnius, Lithuania and Bild- och formskolan, Mariehamn, Åland

ISBN 9955-595-45-0, 2005.

5,00 euro + porto

Sample Image     Demilitariserade och neutraliserade områden i Europa
Demilitarised and Neutralised Territories in Europe


Christer Ahlström

113 sidor/pages, ISBN 952-5265-14-5 (Swedish), 952-5265-13-7 (English), 2004.

20,00 euro + porto/postage

Sample Image     Åland, Finland och europeisk säkerhet
Åland, Finland and European security - SLUTSÅLD - SOLD OUT
Ahvenanmaa, Suomi ja eurooppalainen turvallisuus


Teija Tiilikainen

55 sidor/pages/sivua, ISBN 952-5265-10-2 (Swedish), 952-5265-11-0 (Finnish, 952-5265-12-9 (English), 2002.

10,00 euro + porto/postage/postikulut

Sample Image     Peace Work for the Next Millennium

Mary Kaldor, Pertti Joenniemi, Jan Øberg, Nina Fellman, Laura Lodenius

60 pages, ISBN 952-5265-05-6, 1999.

6,00 euro + postage

Sample Image     Confidence-Building and Arms Control - Challenges Around the Baltic Rim

Edited by Pertti Joenniemi

Contributors: Zdzislaw Lachowski, Axel Krohn, Arkady Moshe, Jan Prawitz,
Arto Nokkala, Pertti Joenniemi

151 pages, ISBN 952-5265-04-8, paperback, 1999.

10,00 euro +postage

Sample Image     New Conflicts and Their Peaceful Resolution - post-cold war conflicts,
alternative means for their resolution and the case of Nagorno Karabakh


Tarja Väyrynen

106 pages, ISBN 952-5265-01-3, paperback, 1998.

10,00 euro + postage

Sample Image     Tre texter om fred

Pertti Joenniemi, Paul Smyth, Nina Fellman

22 sidor, ISBN 952-5265-02-1, häfte, 1998.

6,00 euro + porto

Sample Image     Democratic Multiculturalism - a new model of national integration (in Estonia)

Raivo Vetik

26 pages, ISBN 952-5265-09-9, booklet, 2001.

8,00 euro + postage

Sample Image     Minorities and Women

Sia Spiliopoulou Åkermark, Martin Scheinin, Delyth Morris,
Anne Bouvier, Ester Cullblom, Kaarina Kailo, Patricia Nakell, Birgitta Boucht,
Ana Gimenez (Council of Europe), Miranda Vuolasranta & Outi Ojala
(Advisory Board on Romani Affairs), Barbro Sundback.

171 pages, ISBN 952-5265-00-5, paperback, 1997.

10 euro + postage

Sample Image     Girl Power

Diana Saltarelli, Eeva Nykänen, Gertrud Pfister, Margareta
Israelsson, Mia Österlund, Nadia Banno Gomes, Mia Hanström

104 pages, ISBN 952-5265-06-4, paperback, 1999.

10,00 euro + postage

Sample Image     The Kaliningrad Puzzle - A Russian Region within the European Union

Pertti Joenniemi, Stephen Dewar and Lyndelle D. Fairlie

29 pages, ISBN 952-5265-08-0, booklet, 2000.

6,00 euro + postage

Active Image    

Human Rights of Minority Women – a Manual of International Law

Sia Spiliopoulou Åkermark

The Åland Islands Peace Institute in co-operation with the Åbo  Akademi University Institute for Human Rights
207 pages, ISBN 952-5265-07-2, spiral bound, 2000.

23,00 euro + postage

 


FacebookTwitterLinkedin