Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute

Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570
peace@peace.ax
Fler kontaktuppgifter

Fredsmuggar

Stöd fredsarbete. Muggen en Tjafsfri zon säljs till förmån for Ålands fredsinstitut.

Mer information här.

Ladda ner vår broschyr

foldersv

Svenska

Engelska

Ryska

Publikation om Ålandsexemplet

ALEX_Cover_72

Läs mer här.

Ålands medlingsbyrå

logo18lag

Till Ålands fredsinstituts informationsverksamhet hör även opinionsbildning till den del det handlar om Ålands internationella status samt om att värna folkrätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet och fredliga lösningar på konflikter.

Artikel om demilitarisering som ett konstruktivt verktyg för samarbete och fred publicerad i OSSE-tidskrift

2017-02-06 12:23:06

OSCE Securitycommunity Sia demilitarisering Webben kopia"Reglerna för demilitarisering och neutralisering utgår ifrån maktrelationer, men innebär ändå framför allt ett rättsligt bindande löfte om att prioritera diplomatiska medel för kommunikation och förhandling framför militär makt". Så skriver docent Sia Spiliopoulou Åkermark, forskningsledare vid Ålands fredsinstitut, i en artikel med titeln ”Demilitarization as a Constructive Tool for Co-operation and Peace: the Example of the Åland Islands” (Demilitarisering som ett konstruktivt verktyg för samarbete och fred: Exemplet Åland), som har publicerats i OSSE:s tidskrift Security Community, nummer 4/2016.

Debattartikel: Vilken blir Finlands syn på våldsanvändning?

2016-12-12 10:29:58

Hur ska Finland förhålla sig till den internationella trenden att strunta i förbudet mot användning av väpnat våld stater emellan? Det frågade sig fredsinstitutets forskningsledare, Sia Spiliopoulou Åkermark, i en debattartikel publicerad i Hufvudstadsbladet i december 2016.

 

 

Debattartikel om demilitarisering som en del av Ålands särställning

2016-10-31 10:15:00

Förenklade utspel och tvärsäkra svar hjälper oss inte framåt i debatten om demilitarisering och Ålands ställning, skriver Kjell-Åke Nordquist i en debattartikel publicerad i Nya Åland och Ålandstidningen den 28 oktober. Nordquist skriver att Ålands särställning idag vilar på tre grundpelare, det vill säga demilitarisering, minoritetsskydd och självstyrelsen. Tillsammans har dessa tre skapat hundra år av stabilitet.

Debattartikel om fred runt Östersjön

2016-03-30 06:46:00

Debatt KAN Nyan 30.3.2016 urklippEn debattartikel om Kastelholmssamtalets tematik, skriven av direktör Kjell-Åke Nordquist publicerades i Ålandstidningen (29.3) och Nya Åland (30.3) under rubriken ”Fred runt Östersjön, - nya tider och nya frågor”.

Artikeln kan laddas ner i pdf här.

Debattartikel om militärövning i Ålands närhet

2014-08-05 08:20:29

Debatt NOCO ÅT 1.8.2014

I början av september står Finlands marin värd för den multinationella krishanteringsövningen Northern Coasts 2014 (NOCO), vilket innebär att Ålands ställning som demilitariserat och neutraliserat område aktualiseras. 

Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark har skrivit en debattartikel med titeln "En ny militärövning hålls i höst i Ålands närområde" som publicerades i Nya Åland och Tidningen Åland 1.8.2014. Artikeln kan laddas ner i pdf här. Där påpekar hon vikten av att informera alla deltagande länder om Ålands status.

En intervju med direktör Spiliopoulou Åkermark finns på Ålands radios hemsida, här. 

 

Debattartiklar om Norden och freden

2014-04-01 08:40:56

Debatt Norden förändras UNT 30.3.2013 kopiaDet finns tecken på att Norden är på väg tillbaka till statscentrering och realpolitik i en tid då alternativa synsätt behövs som allra mest, hävdar nätverket Norden för fred? i en artikel skriven av fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark som publicerades i Upsala Nya tidning den 28.3.2014. Artikeln har undertecknats av  representanter från de sex nordiska organisationer som medverkar i projektet/nätverket.

Artikeln finns på UNT:s hemsida här och för nedladdning i pdf här. 

En insändare med orginaltiteln "Hur kan de nordiska länderna hantera en allt svårare global fredssituation?", skriven av Sia Spiliopoulou Åkermark publicerades i Tidningen Åland och Nya Åland 21.3.2014. Den kan laddas ner i pdf här.

 

 

Spiliopoulou Åkermark om Syrien i svensk radio

2013-09-25 12:24:00

Den 25.9.2013 sände Sveriges radio P1, Obs ett program om Syrien och krigets lagar. Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark medverkade med ett inlägg om Syrien och folkrätten.

Inslaget finns på sr.se, här.

Debattartikel om finsk-ugriska språk och minoritetsstrategier

2013-09-13 09:31:06

upsala tidning

Resultat från forskningsprojektet ELDIA diskuteras i en debattartikel skriven av Sia Spiliopoulou Åkermark i Upsala Nya Tidning 26.07.2013. 

Läs artikeln på UNTs hemsida, här.

Ladda ner / Download pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debattartikel om fredsperspektiv i säkerhetsdebatten

2013-06-07 14:29:14

debatt_Nordenfred_HBL_6.6.2013_kopiaDen 6.6.2013 publicerade Hufvudstadsbladet en debattartikel skriven av Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark och informationsansvariga Susann Simolin om vikten av att minnas fredsperspektivet i den pågående debatten om nordiskt säkerhets- och försvarssamarbete.

Debattartikeln kan läsas på Hufvudstadsbladets hemsida, här.

Debattartikeln i orginal kan laddas ner i pdf här.

Fredsinstitutets direktör skriver om Greklandskrisen i Upsala nya Tidning

2013-06-03 06:33:55

"Problemen i ett land som Grekland är betydligt mer komplexa än budgetunderskott och betalningsbalanser. Om EU vill utveckla Europa måste man ta med hela problematiken i diskursen". Så inleds en opinionsartikel om den ekonomiska krisen i Grekland, skriven av fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark och publicerad den 2.6.2013 i Upsala nya tidning.

Läs artikeln på Upsala nya Tidnings hemsida eller ladda ner som pdf.

Slutsatser från förebyggande arbete 2012

2013-04-08 07:43:07

Det finns en efterfrågan på insatser för att motverka ohälsa och kränkningar bland ungdomar och också många aktörer som arbetar förebyggande bland unga på Åland. Men då det saknas en övergripande strategi finns det risk för att utbud och efterfrågan inte matchas, att insatser görs sporadiskt och att kvaliteten inte kan garanteras. Den slutsatsen har Ålands fredsinstitut kommit fram till efter att ha utvärderat egna projekterfarenheter och slutsatserna från två utredningar som gjordes under 2012. 

Slutsatsen framförde i en insändare skriven av projektassistent Liselott Lindén och informationsansvariga Susann Simolin och som publicerats i Tidningen Åland 10.4.2013. Insändaren med titeln "Det behövs en strategi för förebyggande arbete bland unga på Åland" i orginalversion kan laddas ner här.

Här finns slutsatserna och sammanställningarna från förra årets arbete samlade på ett och samma ställe:

Pdf-dokument för nedladdning:
- Slutsatser från Fair Sex-projektet 2012 (power point)
- Utredningen Tjej- och killgruppsverksamhet på Åland – möjligheter och utmaningar (Arbetspapper)
- Utredningen Skolfred och andra förebyggande verksamheter i grundskola och på gymnasiala stadiet på Åland (Arbetspapper)
- Sammanställningen Översikt av slutsatser från Ålands fredsinstituts förebyggande arbete bland ungdomar 2012 (Arbetspapper)
- TextenMycket i skolan händer i det tysta - text om om skolmiljön ur en elevs perspektiv.

Läs mer ...

Debattartikel om Ålandsfrågan nu och då

2013-01-25 12:25:24

"Ålandslösningen kan idag ses som ett bidragande element i demokratins framväxt på Åland, i Finland och i Norden. Det är därför angeläget att kontinuerligt söka nytt material och diskutera dess tolkning och omtolkning. Nya insikter och tolkningar påverkar både Ålands och ålänningarnas egen självbild men också hur Ålandslösningen förstås runt om i världen och i olika konfliktområden." 

Debattartikel skriven av fredsinstitutets direktör docent Sia Spilopoulou Åkermark, publicerad i Ålandstidningen och Nya Åland i januari 2013. Texten kan laddas ner i sin helhet som pdf här.

Debattartikel om nordisk fredsprofil

2012-12-04 09:45:27

I samband med pågående diskussioner om ökat nordiskt samarbete inom utrikes- och försvarspolitiken och en nordisk försvars- och säkerhetsidentitet bör man också diskutera en nordisk fredsprofil. Vill Norden vara och uppfattas som en fredsregion? Hur kan det i så fall uppnås? Det är frågor som Ålands fredsinstituts direktör docent Sia Spiliopoulou Åkermark och informationsansvariga Susann Simolin ställer i en debattartikel som publicerades i Hufvudstadsbladet och  Ålandstidningen i slutet av november 2012.

Debattartikeln i pdf kan laddas ner här.

Demilitariseringens aktuella utmaningar

2012-03-30 11:39:13

Idag, den 30 mars, högtidlighålls Ålands demilitariseringsdag. Inför demilitariseringsdagen skrev Ålands fredsinstituts direktör, Sia Spiliopoulou Åkermark en debattartikel om demilitariseringens aktuella utmaningar. Artikeln punlicerades i lokaltidningarna Nya Åland och Tidningen Åland samt i Hufvudstadsbladet.

Hon argumenterade för att demilitariseringen är viktig i egenskap av ett exempel på freds- och förtroendeskapande åtgärder som kan fungera som motvikt till trenden mot ökad våldsanvändning och militarisering, såväl i internationella sammanhang som i Östersjön. Enligt Spiliopoulou Åkermark är de tre viktigaste utmaningarna just nu  ett korrekt och modernt synliggörande av demilitariseringsområdet på sjökort, den praktiska hanteringen av effekterna av gränsbevakningscentralens flyttning till Åbo och till sist att Åland förblir utanför samarbeten där militära och civil aktiviteter smälter samman.

Artikeln i orginal kan laddas ner i pdf här.

Debattartikel: Vill Åland kunna dra nytta av EU-projekt?

2013-09-13 09:37:57

namnlsDet är bra och viktigt att EU och landskapsregeringen vill satsa på projekt som främjar fred och förebygger våld, men lika viktigt vore att stödprogrammen och finansieringsrutinerna utformas på ett sätt som underlättar - snarare än försvårar - arbetet för projektägarna. Både EU och Åland har ett intresse av att åländska organisationer, såsom Ålands fredsinstitut, ges en reell möjlighet att förverkliga projekt som genererar arbetsplatser och samhällsnytta. Så skriver fredsinstitutets styrelse och direktör i ett debattinlägg som publicerades i de åländska lokaltidningarna 7-8.12.2011.

Debattartikeln Vill Åland kunna dra nytta av EU-projekt? kan laddas ner som pdf här och finns på Nya Ålands hemsida här.


Internationella dagen mot våld mot kvinnor 2011

2011-11-25 09:36:51

I dag, 25 november, högtidlighålls den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Ålands fredsinstitut publicerar dagen till ära två blogginlägg varav det ena även publicerats som debattartikel/och några länktips.

Blogginlägget Viktigt att arbeta mot dubbla budskap om våld är skrivet av Jenny Jonstoij, projektledare för Ålands fredsinstituts projekt Utmana könsroller för att motverka sexslaveri. Artikeln har även publicerats i tidningen Nya Åland den 25 november under titeln Avskaffa våld mot kvinnor, samt i Tidningen Åland den 26 november under rubriken Attitydändring viktig för att stoppa kvinnovåldet.

Blogginlägget Gender based violence in Azerbaijan är skrivet av Ålands fredsinstituts volontär Gunel Isakova, som själv kommer från Azerbajdzjan. Hon reflekterar över hur våld mot kvinnor, som ju förekommer globalt, tar sig uttryck i Azerbaijan.

Läs mer ...

Insändare om tjej- och killgrupper

2011-10-21 06:59:53

I dagsläget kan inte alla ungdomar på Åland erbjudas möjlighet att delta i tjej- eller killgrupper. För att alla unga på Åland ska kunna delta i en grupp behövs fler ledare, ökad och stabiliserad finansiering och förbättrad samordning. Då kunde även verksamheten som ”exportprodukt” stärkas.

Det skrev Ålands fredsinstitut med flera åländska aktörer i en insändare som publicerades i Nya Åland den 20.10.2011 under rubriken "Chans på tjej- och killgrupper" och i Ålandstidningen den 21.10.2011 i förkortad form under rubriken "Gör tjej- och killgrupper till en åländsk exportprodukt".

Ursprungstexten kan laddas ner i pdf här.

Debattartikel och radioinslag om kampanjen FAIR SEX

2011-05-04 05:31:02

En debattartikel om kampanjen FAIR SEX publicerades i Ålandstidningen och i Nya Åland den 4.5.2011. Läs artikeln här.

Ulrika Navier, projektassistens inom projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri talade om kampanjen i Ålands radio. 

Debattartikel - Om Ålands demilitarisering och om varför fredsprat är nödvändigt

2011-04-06 04:39:30

Den 6.4.2011 publicerade Ålandstidningen och Nya Åland en debattartikel om Ålands demilitarisering och varför fredsprat är nödvändigt, skriven av Ålands fredsinstituts direktör, Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt. Debattartikeln kan laddas ner i pdf här.

I denna debattartikeln spinner Sia Spiliopoulou Åkermark vidare på den debattartikel hon skrivit om "Åland, Libyen och vårt förhållande till minitärt våld" samt på ledaren "Demilitarisering hjälper inte mot Khadaffi" skriven av Niklas Lampi, chefredaktör på Ålandstidningen, bägge publicerade på Ålands demilitariseringsdag den 30.3.2011.

Diskussionen har också inspirerat Ålands fredsinstituts informationsansvariga Susann Simolin blogginlägget Är skyldighet att skydda lika med rätt att ingripa med våld?".

 

Debattartikel om militärt våld

2011-03-30 09:19:02

Vad har utmaningarna för Ålands demilitarisering och FN-sanktionerade ingripanden i Libyen gemensamt? Jo, båda kan belysa dels en ökad benägenhet att använda sig av militära medel internationellt, dels vikten av att se segheten i ändringar av folkrättsliga förpliktelser som en styrka snarare än som en belastning. Det skriver Ålands fredinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt, i en debattartikel som publicerades i Ålandstidningen, nya Åland och Hufvudstadsbladet (i förkortad version) på Ålands demilitariseringsdag, den 30 mars 2011.

Läs hela artikeln (pdf) här,

Debattartikel om rasism

2011-03-21 07:57:29

På anti-rasismdagen måndagen den 21.3 anordnades diskussion om rasism i stadsbiblioteket i Mariehamn. Ålands mångkulturella förening och Ålands fredsinstitut arrangerade.

Inför evenemanget publicerades en artikel av Heidi Öst, forskare vid Ålands fredsinstitut och ordförande för Ålands mångkulturella förening, i de åländska lokaltidningarna. Läs debattartikeln här.

I anslutning till anti-rasismdagen publicerades också en blogg av Jenny Jonstoij, Hur rasism och sexism samverkar för att legitimera våld och konflikt.

Debattartikel om Northen coastövningen

2010-09-10 09:51:55

Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark skrev i anslutning till Northen Coasts-övningen i september 2010 en debattartikel som publicerades i de åländska lokaltidningarna. Ladda ned artikeln i pdf här.

Vad är problemet med könsroller?

2010-09-03 09:29:34

Den 3 september 2010 publicerade lokaltidningarna på Åland en debattartikel skriven av informationsansvariga för Ålands fredsinstitut, Susann Simolin: Vad är problemet med könsroller? Artikeln ingick i informationskampanjen Vad är jämställdhet, som genomfördes inom Interregprojektet "Utmana könsroller för att motverka sexslaveri".

Artikel om dialog på Krim

2010-08-01 09:17:45

Den 23-26.7.2010 deltog Ålands fredsinstituts forskare Heidi Öst  i ett möte på Krimhalvön om språkfrågor inom ramen för Crimea Policy Dialogue Project, som delvis finansieras av Finlands utrikesministerium. Hon skrev efter mötet en artikel som publicerades i de åländska lokaltidningarna.

Artikeln kan laddas ner i pdf här.

Debattartikel om nordisk fredsprofil

2009-09-29 11:42:27

Nordiska rådet hade möte på Åland 29-30.9.2009 och diskuterade då bland annat frågor om säkerhet och utökat samarbete. En debattartikel skriven av Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark publicerades i Ålands lokaltidningar, och kom också upp till diskussion bland deltagarna i mötet. Debattartikeln diskuterar Nordens fredsprofil och belyser det val Norden nu ställs inför - att bevara och förstärka fredsprofilen genom att fokusera på fredlig konfliktlösning eller att gå djupare in i ett utökat försvarssamarbete på olika plan.  
Debattartikeln kan du läsa här.

Tidningsledare om åländsk identitet

2009-08-24 13:04:07

Under sommaren har lokaltidningen Nya Åland publicerat en serie ledarstick med temat åländska identiteter. Gästskribenterna har alla medverkat  i konstutställningen Utpost, mellanland, brygga, som visats på Ålands museum/Ålands konstmuseum under sommaren. Utställningen har producerats i samarbete med Ålands fredsinstitut och bygger på temat konst och fred.

Jag är den ofrivilliga missionären

Publicerad: 09/07/2009
Johan Karrento, filmare

Du förändras, precis som jag, hela tiden
Sanna Tahvanainen, poet
Publicerad: 16/07/2009

Den som inte finns kan inte byta lek
Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt
Publicerad: 29/07/2009

Åland och internationella flyktingdagen

2009-06-18 09:17:09

RefugeeDen 20 juni uppmärksammades den internationella flyktingdagen världen över. Tre av Ålands fredsinstituts forskare och gästforskare har tillsammans skrivit en artikel som belyser globala flyktingfrågor, Ålands situation som flyktingmottagare och Ålands fredsinstituts arbete kring Åland som ett exempel på hur man genom minoritetsskydd kan förebygga att människor drivs på flykt.

Artikeln hittar du här.

Debattartikel om Ålands demilitarisering

2009-03-30 06:45:15

Inför demilitariseringsdagen den 30 mars 2009 publicerades debattartikeln Ålands demilitarisering - självklar eller hotad?, skriven av direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, i Nya Åland. (29.3.2009)
Artikeln kan laddas ner här.

Artikel om romer som individer - inte som grupp

2008-11-04 10:16:01

Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark har skrivit en debattartikel med rubriken Romerna på Åland och i Europa, som nyligen publicerades i de åländska lokaltidningarna. I artikeln vill hon bidra med ett bredare och längre perspektiv till de diskussioner som i dag förs om romska immigranter. Spiliopoulou poängterar bland annat vikten av att se romer som individer istället som en homogen grupp förknippad med sociala problem.

Debattartikeln kan läsas här.

Varning för ny kris på Balkan

2008-10-23 11:10:55

Världen måste vakna och uppmärksamma Bosnien igen, annars kan det gå mycket illa, mycket snabbt. Det skriver Richard Holbrooke, hjärnan bakom Daytonavtalet, och Paddy Ashdown, som var EU:s representant i Bosnien 2002-2006, i gårdagens The Guardian.

Daytonavtalet har kritiserats för att bygga vidare på den etniskt särskiljande logik som låg bakom inbördeskriget, och kanske behövs nu en mer inkluderande politik, inriktad på mänsklig säkerhet snarare än på särart, resonerar fredsinstitutets informationsansvariga, Susann Simolin.

Läs hennes debattartikel här. 
Holbrookes och Ashdowns artikel kan läsas här.

Artikel om Georgien av fredsintitutets direktör

2008-08-27 14:47:10

Huvudstadsbladet publicerade i söndags en artikel om kriget i Georgien, skriven av fredsintitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark. Artikeln kan läsas här.

Italiensk brottsbekämpning riktas mot romer

2008-07-03 15:15:16

Italiens inrikesminister Roberto Maroni har föreslagit att fingeravtryck ska tas på alla romer som bor i läger i landet. Fingeravtryck ska även tas på romska barn, detta för att undvika tiggeri, enligt Maroni.

Inrikesministern hävdar att registret med fingeravtryck inte är ett etniskt register, men i praktiken finns en stor risk för att det får en direkt stigmatiserande effekt. Romer – även romska barn – riskerar att stämplas som brottslingar.

Ålands fredsinstituts informationsansvariga Susann Simolin har skrivit en debattartikel om romernas situation i Italien just nu. Hela artikeln kan laddas ner här.

Visioner om Natos framtid

2008-04-01 09:48:12

Ålands demilitarisering och neutralisering firas den 30 mars. Den grundas på en svåruppnådd sammanjämkning som förstärks genom folkrättsliga avtal. Folkrättens kärna ifrågasätts dock i ett omfattande reformförslag om Nato. Sia Spiliopoulou Åkermarks artikel Visioner om Natos framtid publicerades söndagen den 30 mars i Hufvudstadsbladet.

Debattartikel om yttrandefrihetens gränser

2008-01-16 06:47:31

I januari 2008 publicerades debattartikeln Yttrandefrihetens gränser, skriven av direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, i Fredsposten. Artikeln kan laddas ner här.

Varför granskas Åland av Europadomstolen för mänskliga rättigheter?

2007-09-24 23:00:00

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna fann i juli 2007 att Åland och Finland har brustit i sin tillämpning av den europeiska människorättskonventionen p.g.a. Södra Ålands hälsonämnds långvariga ovilja att vidta de åtgärder som var nödvändiga för att skydda privat egendom i Lumparland. Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopulou Åkermark beskriver i en debattartikel i Nya Åland och Tidningen Åland den bakgrund som föranledde granskningen. Hon betonar att det på Åland måste finnas kapacitet att bistå de finska representanterna inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg och kunna föra fram de åländska resonemangen precis som nu diskuteras i förhållande till EU-domstolen i Luxemburg. Läs artikeln här.

Uttalande om Ålands landskapsregerings språkpolitiska program.

2007-03-14 23:00:00

Ålands landskapsregering har nu presenterat sitt språkpolitiska program som ska diskuteras i lagtinget den 19 mars. Programmet föreslår fyra huvudsakliga åtgärder: 1) tillsättandet av en språknämnd; 2) återkommande undersökningar av språksituationens utveckling på Åland; 3) ökat samarbete med finlandssvenska organisationer; samt 4) utökade kontakter med Sverige inom områden som handel, vård, utbildning och kultur.
Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark kommenterar det språkpolitiska programmet ur folkrättsligt perspektiv i en debattartikel i lokalpressen. Läs debattartikeln samt det språkpolititiska programmet.

FacebookTwitterLinkedin